Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Program owned by AI Sweden Swedish
1y ago update
För att accelerera användningen av AI hos kommuner och civilsamhälle kraftsamlar Vinnova tillsammans med AI Sweden under perioden 2022-2024 för att nå dessa målgrupper.

Regeringen har slagit fast att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften. Det finns stor potential för kommuner och civilsamhälle att dra nytta av AI. AI spelar en viktig roll i att öka kvaliteten på välfärden och bidra med samhällsnytta för medborgare inom en rad områden - möjligheterna är mycket stora.

Målet med kraftsamlingen inom AI för kommuner och civilsamhälle är att stimulera och stärka kommuners och civilsamhällets förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med
artificiell intelligens.
pages

Resources

2024-02-16 08:44 Video
👋 Du har väl inte missat att den sista utlysningen inom ramen för “Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle” är öppen just nu?

🤝 “Gemensamma AI-förmågor” är en möjlighet för flera kommuner eller organisationer i civilsamhället att tillsammans skapa förutsättningar för framgångsrik användning av AI. 

❓Vill du veta mer? Titta på filmen där Rebecka Lönnroth, programansvarig för Kraftsamlingen, svarar på några av de vanligaste frågorna kring utlysningen. Du kan också läsa mer på Vinnovas webbplats

📆 Om det här låter som något för idé som finns i din organisation, hitta andra att samverka med, skriv en ansökan och lämna in till Vinnova senast den 3 april!

En guide till er organisations AI-resa!

AI-kompassen har samlat resurser, kunskap och material som hjälper er att komma vidare på er AI-resa. Materialet är samlat i tre nivåer beroende på hur långt er organisation kommit med AI.

2024-01-26 15:29 Weblink Articles & Editorial
Vad hinner man lära sig om AI under ett år, när man som organisation för första gången börjar utforska vilket värde man kan skapa med tekniken? En hel del. Som att det är roligt att jobba med AI, att det är lärorikt – och ibland lite svårt. 

AI Sweden Podcast gästas i det här avsnittet av Nevena Lindström, Arbetsterapeut, Vård och omsorgsförvaltningen, Vetlanda kommun, och hennes kollega Henrik Ahlgren, funktionschef på samma förvaltning, som tillsammans med Jim Samuelsson, Data Scientist på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, berättar om sina första AI-projekt. 

Under ett drygt år har de jobbat med att utforska möjligheterna med AI i hemsjukvård och i arbetet med ekonomiskt bistånd. AI Sweden har stöttat inom Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Vi kommer få höra mer om vad de gjort, men framför allt vad de lärt. På både ett personligt och organisatoriskt plan. Och varför de tror att det är nödvändigt att själv göra med AI för att verkligen kunna lära, och inte bara läsa vad andra håller på med. Dessutom blir det en efterlysning om samordning kring kommunal data.

2024-01-24 12:37 Video Articles & Editorial
På Internetdagarna 2023 arrangerade AI Sweden ett programspår om artificiell intelligens, bland annat i form av tre panelsamtal. Det var en trestegsraket som började med det nationella perspektivet: Varför behöver Sverige AI? Det andra panelsamtalet fokuserade på organisationsperspektivet och hur en organisation kan bli redo för AI. Och det sista samtalet, handlade om de enskilda AI-projekten, till och med det allra första: Hur ser blir det en framgång? I det lyfte vi fram tre av de projekt som deltog i första utlysningen av Starta er AI-resa. 

Med i samtalet är Åse Andersson, Linköpings kommun, Ylva Christiansson, Friends, Veronica Kennet, Folkbildningsrådet, och Rebecka Lönnroth, AI Sweden.

Vill du hellre lyssna i poddformat finns alla tre panelsamtalen också publicerade i AI Sweden Podcast.

2023-11-06 09:57 Page Funding Swedish

Del i kraftsamlingen för AI i kommuner och civilsamhälle

Utlysningen Gemensamma  AI-förmågor är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Utlysningen är öppen från och med 6 dec 2023 fram till 3 april 2024.

Gemensamma AI-förmågor är en möjlighet för flera behovsägare att tillsammans påbörja en konkret och långsiktig resa mot gemensamma AI-förmågor. Lösningarna som eftersträvas bör ha en bred relevans för många aktörer utöver de aktuella projektparterna. På så sätt kan projekten agera som pionjärer inom viktiga områden, vilka gärna får ha nationell relevans och avsevärd potential då ansökningarna bedöms i konkurrens. 

Vinnova förväntar sig ett tydligt finansiellt engagemang från behovsägarna och i projektet ska det ingå aktiviteter för att informera, underlätta för och i någon mån även engagera en bredare målgrupp, t ex i form av referensgrupper. Projekten ska göra tydliga framsteg på väg mot en framtida implementation och kan inte stanna i enbart t ex en initial utredande, policyutvecklande eller förberedande fas.

För att hitta samarbetspartners och diskutera gemensamma intressen finns möjlighet att dela idéer och integrera med andra i fältet till höger.

Read more
Inspelning från Innovationsveckan, 5 okt 2023.

Under seminariet presenterades arbetet med Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle i stort, vad som varit fokus för projektet under det första verksamma året och arbetet med AI-rådet.

Presentationen från seminariet: Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

2023-10-10 12:58 Video Articles & Editorial
I en välciterad rapport från DIGG beräknas värdet AI kan skapa i offentlig sektor till 140 miljarder kronor – årligen. Men var finns de pengarna?

I Kraftsamlingens introduktionspresentation är det en av frågorna som får ett svar, tillsammans med frågor om vad AI är och vad AI kan användas till. Anders Thoresson lägger störst fokus på vad AI kan användas till, men ägnar också en stund åt hur tekniken fungerar.

2023-08-24 07:07 Post Articles & EditorialNews
Representanter från 12 av landets kommuner går samman för att presentera en rad rekommendationer för initiativ som ska stärka svenska kommuners förmåga att använda artificiell intelligens.

– AI-rådet är ett viktigt initiativ för Sveriges kommuner. Vår förhoppning är att vi kan sätta en gemensam riktning för kommunsveriges strategiska arbete med AI och skapa möjligheter för alla kommuner, stora som små, att fullt ut nyttja möjligheterna med artificiell intelligens, säger Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef i Kristinehamns kommun och en av rådets representanter.

I en rapport från Digg, Myndigheten för digital förvaltning, 2019 beräknas den potentiella nyttan för AI i offentlig sektor till 140 miljarder kronor årligen. En stor del av det värdet finns att hämta i landets kommuner. Men användningen av artificiell intelligens i den kommunala förvaltningen spretar. Medan vissa kommuner har flera lyckade användningsfall att visa upp har andra inte kommit lika långt. Förutsättningarna mellan landets kommuner att utnyttja AI spretar också. Den kompetensbrist som många arbetsgivare i privat sektor vittnar om drabbar även kommunerna. Och strukturella utmaningar i förvaltningsmodeller, rådande lagar och utbildning bromsar utvecklingen.

Av dessa anledningar har Vinnova finansierat projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. 

– Vi ser ett stort behov av att fler kommuner på allvar kommer i gång med användningen av AI, och att man gör det på ett sätt som skapar förutsättningar för att lära av varandra och samtidigt driver viktiga frågor gemensamt, säger Fredrik Weisner, Områdesledare Digital Omställning på Vinnova.

Inom ramen för projektet har ett AI-råd med representanter från tolv kommuner tillsatts. Rådets arbete leds i samverkan mellan AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rådets ledamöter är utvalda för att ge bredast möjliga representation av landets kommuner. Det innebär deltagare från stora och små kommuner, kommuner som börjat använda AI och de som ännu inte kommit i gång. Mixen är viktig för att kunna fånga upp många perspektiv på kommunernas användning av artificiell intelligens, både när det gäller de möjligheter som teknikutvecklingen medför och utmaningar som kopplar till den.

– Vi börjar nu på allvar se vilken potential AI har att bidra till välfärdens utveckling, samtidigt som det finns ett behov av att identifiera vilka förutsättningar som behöver komma på plats och vilka risker som behöver hanteras för att öka Sveriges förmåga till hållbar omställning. Vägen framåt är tillsammans i bred samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Med AI-rådet är en viktig pusselbit på plats, säger Ola Odebäck, avdelningschef ekonomi och styrning, SKR.

Arbetet i råden ska primärt vara inriktat på kommunövergripande strategiska frågor som kopplar till artificiell intelligens. Målen är två :

 1. Identifiera och prioritera tillämpningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor för ökat värdeskapande med AI i Sveriges kommuner.
 2. Ta fram rekommendationer på konkreta initiativ som främjar värdeskapande med stöd av AI i kommunal sektor.

– AI-rådet är en viktig insats för välfärdens utveckling. Kommunerna behöver arbeta tillsammans i AI-frågor för att skapa strategisk förändring, övervinna hinder och effektivt förbereda för en framtid där AI förändrar allt från offentlig administration till välfärdsservice, säger Jonatan Permert, AI Sweden.

 Rådets tolv ledamöter

 • Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef, Kristinehamn
 • Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, Herrljunga/Vårgårda
 • Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Gagnef
 • Iwona Carlsson, digitaliseringschef, Kungsbacka
 • Birgitta Zaar, kontorschef socialtjänsten, Värmdö
 • Frédéric Rambaud, digitaliseringsstrateg, Strängnäs
 • Fredrik Edholm, digitaliseringsstrateg, Skövde
 • Mathias Andersson, data scientist/AI lead, Helsingborg
 • Mårten Lindskog, AI-samordnare, Stockholm
 • Fredrik Hallgren, utvecklingsledare AI, Göteborg
 • Jari Koponen, programansvarig Handlingsplan för digitalisering, Sundsvall
 • Torbjörn Svedung, CDO/CISO, Mellerud

Kontakt

Jonatan Permert, AI Sweden, sammankallande för AI-rådet: 0739-72 59 14, jonatan.permert@ai.se.

Attributes

Vision & Strategy, Data, Technology, Usecases & Inspiration, Execution
Civil Society, Municipality
Experimenter
pages

Resources

2023-09-13 06:20 Weblink Funding
Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som i bred samverkan vill utveckla och testa gemensamma resurser och förmågor som bygger på artificiell intelligens. Utlysningen är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle.
2024-02-27 15:12 Post Articles & Editorial Swedish

Nya organisationer startar sin AI-resa! 

Nu har vi startat upp den andra omgången av AI-resor tillsammans med följande organisationer.

Folkspel ideell förening - Kan AI hitta det dolda problemspelandet?
RFSU - From archive to live
Studieförbundet Vuxenskolan - CirkelAI
Volontärbyrån - AI för ett stärkt ideellt engagemang i Sverige

Jönköping - Data och AI för beslutsstöd i trafikinfrastruktur-utveckling
Trollhällan - T.AI.TRÄ Trollhättans AI-baserade Trädinventering
Kungsbacka - Granska bygglovshandlingar med hjälp av AI
Uppsala - AI- baserat rutinstöd, RiTA-Rätt information till användaren
Lund - AI-drivet beslutsfattande inom socialtjänsten
Värmdö - Dokumentation med stöd av generativ AI
Tomelilla - Kommunklar: AI-chat för ökad delaktighet

Målet med satsningen är att stimulera och stärka kommuners och civilsamhällets förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens och vi ser fram emot att berätta mer om projektens resultat under resans gång.

Beskrivning av projekten hittar du här.

2023-10-13 09:05 Post Articles & EditorialNews
Kraftsamlingen har nu varit igång i ett drygt år och vilket engagemang vi ser bland landets kommuner och i civilsamhället! Över 121 unika organisationer har velat ta del av arbetet som görs.

Under året har insatser gjorts för att stimulera och stärka målgruppernas egen förmåga. Genom att på olika sätt sprida kunskap och metoder för hur en organisation kan ta sig an AI har kraftsamlingen skapat en plattform dit kommuner och civilsamhälle nu vänder sig för att inspireras och få bättre förutsättningar att påbörja sin AI-resa.

Det här är bara börja och vi hoppas engagera och inspirera ännu fler!

2023-10-06 08:51 Podcast Knowledgebase
En specialkomponerad playlist med bra poddavsnitt specifikt utvalt för kraftsamlingen. Håll till godo!
2023-05-11 12:34 Page Knowledgebase

Vad är AI och vad kan AI användas till?

AI kan ses som en verktygslåda av tekniker som kan användas på en rad olika områden. Till exempel kan AI användas för att automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för människor att fokusera på mer komplexa och kreativa uppgifter.

Det är viktigt att komma ihåg att AI inte är en magisk lösning som kan lösa alla problem. Precis som med alla verktyg måste det användas på rätt sätt och med förståelse för dess begränsningar. Men när det används ansvarsfullt och etiskt, kan AI erbjuda betydande fördelar och möjligheter för både företag och samhället i stort.

“Vänta inte tills omständigheterna är perfekta för att börja. Att börja gör dina omständigheter perfekta.”

- Alan Cohen

Read more
2022-09-12 09:13 Linked Weblink
Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta.