Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

För att accelerera användningen av AI hos kommuner och civilsamhälle kraftsamlar Vinnova tillsammans med AI Sweden under perioden 2022-2024 för att nå dessa målgrupper.

Regeringen har slagit fast att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften. Det finns stor potential för kommuner och civilsamhälle att dra nytta av AI. AI spelar en viktig roll i att öka kvaliteten på välfärden och bidra med samhällsnytta för medborgare inom en rad områden - möjligheterna är mycket stora.

Målet med kraftsamlingen inom AI för kommuner och civilsamhälle är att stimulera och stärka kommuners och civilsamhällets förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med
artificiell intelligens.
link

Resources

2022-09-15 11:12 File FundingNews Swedish
2023-03-24 10:41 Weblink Other
Artificiell intelligens inom kommunal socialtjänst är ett ämne som kommer upp i många av Kraftsamlingens möten. Den 3 april arrangerar SKR ett webbinarium på just det temat. I mötet kommer det ges exempel från kommuner som redan är igång, med lösningar för barn och ungdomsvård, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd.

Målgruppen är chefer, strateger, verksamhetsutvecklare inom socialtjänst och arbetsmarknadsområdet.

2023-03-16 09:26 Post News
Tre webbinarier är just nu inplanerade inom ramen för Kraftsamlingen. Ett går redan att anmäla sig till, de andra två får gärna blockeras i kalendern tills vidare!

  • 29 mars 10:00-12:00 – Inspirationsevent kring interna processer som förbättras med hjälp av artificiell intelligens. Sex av företagen som är partner i AI Sweden kommer visa upp exempel på projekt de gjort med kunder, och sen finns det tillfälle att ställa frågor till leverantörerna. Anmälan och mer detaljer.
  • 24 april 13:00-15:00 – Hur jobbar man med idégenerering? Tillsammans med Pontus Wärnestål (Högskolan i Halmstad) och Anna Petersson (High Five) bjuder vi in till två timmar med tips om hur en organisation kan jobba för att hitta användningsfall för AI.
  • 4 maj 10:00-12:00 – Vårens andra inspirationsevent. Samma upplägg som den 29 mars, men den här gången fokus på lösningar inom samhällsbyggnad.
Med artificiell intelligens får organisationer en ny verktygslåda för verksamhetsutveckling. Men hur gör man för att börja använda den? 

I AI Swedens webinarium Att starta sin AI-resa – Om en kraftsamling för artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle, inspelat den 18 januari 2023, får du lyssna på erfarenheter från organisationer som just påbörjat eller kommit en bit på sin AI-resa. 

Dessutom deltar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i ett panelsamtal om varför det är viktigt att fler börjar utforska möjligheterna med AI. 

  • Inledning - om kraftsamlingen för AI i kommuner och civilsamhälle
  • Verktygslådan AI
  • Så tar man de första stegen på sin AI-resa - samtal med Vetlanda kommun och Mind
  • AI-resan som ett organisatoriskt lärande - erfarenheter från Strängnäs kommun
  • AI som en nödvändighet - diskussion med MUCF, SKR och Vinnova
  • Stödet från AI Sweden - processen, verktygen och strukturkapitalet
  • Frågor från publiken
Den 18 januari 2023 anordnade AI-Sweden ett webbinarie med titelt Att starta sin AI-resa, som är en del av satsningen Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle som AI Sweden gör tillsammans med Vinnova, och i samarbete med SKR, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Myndigheten för digital förvaltning.

Här går det att ta del av PPT-presentationen som visades.

2022-11-08 14:04 Linked Resource
Att inspektera det kommunala vägnätet i en kommun av Helsingborgs storlek är en tidskrävande process. Ungefär en gång per år gjordes tidigare en översyn av de 60 mil bilväg och de 30 mil gång- och cykelbanor som kommunen ansvarar för. Med hjälp av artificiell intelligens sker det nu istället varannan vecka.

– Tidigare hade vi personal som åkte runt med bil, ett arbete som tar väldigt lång tid och bara tittade på beläggningens status. Nu kan vi också tittat efter bland annat skadade vägskyltar eller vegetation som hänger in över vägarna och efter igensatta dagvattenbrunnar. Från en enda bild kan vi svara upp mot många olika behov som finns, säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör på Helsingborg Stad.

Andréas Hall, Helsingborg Stad, och David Lidström, Univrses.

Lösningen bygger på mjukvara från teknikbolaget Univrses som analyserar bilder som samlas in av mobiltelefoner som monterats i kommunens renhållningsbilar.

– Genom att använda mobiltelefoner kan vilket fordon som helst bli en datainsamlare till den här typen av tillämpningar, säger David Lidström, Head of Commercial på Univrses.

För fler exempel på hur möjligheterna med datorseende kan utnyttjas, lyssna också på de två föregående avsnitten: Ett om datorseende som verktyg för forskare och ett om datorseende som verktyg för second hand-kedjor.

2022-10-26 14:31 Podcast Articles & Editorial
Några av aktörerna i AI för cirkulärt mode är kanske inte de man i första hand förväntar sig hitta i ett innovationsprojekt om artificiell intelligens. Men när fokus inte är på tekniken i sig själv utan hur den kan bli ett verktyg för att lösa problem blir det uppenbart varför AI är intressant för Myrorna, Röda Korset och Björkå Frihet. Särskilt i kombination med nya hållbarhetskrav på textilbranschen.

Tillsammans med bland andra RISE och med Wargön Innovation som sammanhållande part är målet att utveckla en lösning som hjälper till i sorteringen av begagnade kläder.

I veckans avsnitt av Digitalsamtal är Joel Arnoldsson, affärsutvecklare på Wargön Innovation, gäst. Han berättar om hur datorseende kan hjälpa till att fatta beslut om vilka plagg som tjänat ut och är redo för återvinning och vilka som kan gå till återbruk – och hur det på sikt också är tänkt att tekniken ska hjälpa second hand-kedjorna att sätta rätt pris på kläderna se säljer.

Attributes

Vision & Strategy, Data, Technology, Usecases & Inspiration, Execution
Civil Society, Municipality
link

Resources

2022-10-07 09:43 Content Knowledgebase
Här hittar du exempel på relevanta användningsfall som kan ge inspiration och insikt i hur det går att ta sig an ett AI-projekt.
Read more
2022-12-20 08:29 Text Knowledgebase
Starta din AI-resa är en bred grundkurs om artificiell intelligens och hur AI kan användas som verktyg i en organisation. Till varje avsnitt finns kompletterande frågor som stöd.

Introduktion till AI för ledare kommer ge dig en översikt för potentiell tillämpning, genom konkreta exempel och faktiska erfarenheter. 

Elements of AI utvecklades urprungligen som en AI-introduktion för den finska befolkningen, men finns nu också översatt till svenska.

AI för ledare i offentlig sektor är en utbildning för dig som är ledare, fattar beslut eller arbetar med utveckling. Vänder sig till dig som vill lära dig mer om AI och dess möjligheter.

2022-09-12 09:13 Linked Resource
Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta.
contact_mail

Contacts

people

Members and Participants