AI-Råd för Sveriges kommuner

För att Sveriges kommuner snabbare ska dra nytta av möjligheterna med AI behövs ett råd som har i uppgift att identifiera och prioritera viktiga frågor att driva i en gemensam agenda. Ett budskap som sedan ska spridas till övriga kommuner.

Rådets medlemmar

Anna Bengtsson, Herrljunga
Birgitta Zaar, Värmdö
Frédéric Rambaud, Eskilstuna
Fredrik Edholm, Skövde
Ina Tidvall, SKR
Iwona Carlsson, Kungsbacka
Jari Koponen, Sundsvall
Katarina Lagerqvist, Kristinehamn
Mårten Lindskog, Stockholm
Mathias Andersson, Helsingborg
Maria Stellingen Ernblad, Helsingborg, tf
Stefan Eriksson, Gagnef
Torbjörn Svedung, Mellerud
Fredrik Hallgren, Göteborg

  • Identifiera och prioritera tillämpningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor för ökat värdeskapande med AI i Sveriges kommuner.
  • Verka för etablerandet av en handlingsplan som pekar ut en väg för ökat värdeskapande med stöd av AI i kommunal sektor.
  • Bidra med insikter, synpunkter och önskningar till det stödverktyg som tas fram av AI Sweden vid slutet av kraftsamlingen.
pages

Resources

2024-05-12 22:19 File (PDF, Word, PPT, etc)
🚀 Samverkan mellan kommuner och näringslivet! 🌐

24 april höll AI-rådet för Sveriges kommuner ett inspirerande möte som samlade både kommuner och näringslivet för att diskutera framtiden för artificiell intelligens inom offentlig sektor. Målet? Att skapa robusta, öppna ekosystem där innovation blomstrar. 🌿🤝

🔍 Vad vi diskuterade

Skapandet av ett öppet ekosystem: Hur vi kan bygga starkare samarbeten som driver på AI-användningen genom att förstå och tillmötesgå varandras behov.

🛠️ Produktutveckling vs. skräddarsydda lösningar: Vi utforskade svårigheter och möjligheter med att balansera färdiga produkter och anpassade tjänster för att maximera värdet för kommunerna. 

💡Kunskapsutveckling och prioriteringar: Vi behöver fokusera på skalbara, effektiva lösningar som kan implementeras snabbt och effektivt.

✨Innovativa upphandlingsprocesser: Vi vill göra processerna öppnare och mer innovativa för att underlätta för snabba och effektiva lösningar. 

👥 Samarbete över gränserna: Kommuner har unika positioner att inte bara samarbeta utan också att stärka varandra genom gemensamma initiativ. Detta öppnar upp för kraftfulla, samordnade insatser som kan skala upp innovationen i hela sektorn.

🌱 Hållbarhet och framtidssäkring: Diskussionen rörde även vikten av att bygga hållbara affärsmodeller och den nödvändiga balansen mellan reglering och domänkompetens.

🔗 Nästa steg: Vi är överens om att fortsätta driva på med strategiska planer och initiativ som kommer att forma morgondagens kommunala tjänster genom AI.

💡 Vill du vara med på resan? Låt oss göra skillnad tillsammans! Dela gärna dina tankar och idéer om hur vi bäst kan accelerera AI-användningen i offentlig sektor.

🔜 Håll ögonen öppna för våra kommande initiativ och möten!

2024-04-01 20:34 File (PDF, Word, PPT, etc)
2024-03-07 08:23 File (PDF, Word, PPT, etc)
Anteckningar från AI-rådets möte 240221

Attributes

Usecases & Inspiration, Ecosystem & Partners, Competence & Expertise, Organization, Vision & Strategy