Aiibi - anonymisering i bild

Trafikkontoret hanterar dagligen en mängd bilder tagna i stadsmiljö. Via “Tyck till” inkommer årligen ca 500 000 bilder till vårt servicecenter varav en hög andel visar identifierbara privatpersoner. Bilder med identifierbara individer ställer krav på sekretssfunktioner i våra IT-system vilket är kostnadsdrivande och att integritetsskydda personer i bild behöver annars ske manuellt vilket är tidskrävande.

Genom att automatisera en anonymisering av personer i bild med hjälp av AI höjer och effektiviserar trafikkontoret sin förmåga att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt.

Det övergripande målet med projektet är att ha implementerat en AI-lösning för anonymisering i bild för samtliga inkommande bilder till trafikkontorets servicecenter
Syfte med projektet är att effektivisera hanteringen av att integritetsskydda medborgare i inkommande bilder till servicecenter. Vi vill uppnå en högre kvalitet i trafikkontorets förmåga och ge exempelvis handläggare större möjlighet att fokusera på komplexa ärenden.
local_activity

Upcoming Events

This Project has no planned upcoming events.

Attributes

Execution
Municipality
Operations
More Efficient
Optimization
Image Analysis
home_repair_service

Solution Providers