AI inom hälso- och sjukvård

Program owned by AI Sweden
295d ago update
Hälso- och sjukvården är ett av de mest spännande områdena där artificiell intelligens (AI) har möjlighet att bidra till att lösa framtidens utmaningar. Men redan idag ser vi hur AI-tekniker kan användas för att effektivisera resursanvändningen och fatta bättre underbyggda beslut, vilket möjliggör en individanpassad vård.

Här delar vi med oss av information och inspiration kring området AI inom för hälso- och sjukvård.

pages

Resources

2024-04-11 10:06 Weblink Articles & Editorial
Med undantag för några få föregångare i täten lämnar regionernas AI-arbete mycket övrigt att önska i dagsläget. Behovet av någon form av nationell samordning på området är därför stort, menar Lorna Bartram, AI Transformation Strategist på AI Sweden.
2024-04-11 10:03 Weblink Articles & Editorial
Snårig juridik, problem med att hitta rätt kompetens och svårigheter att säkerställa att AI-systemen är etiska och transparenta. När Sjukhusläkaren frågar regionerna vilka de största utmaningarna är på AI-området blir listan lång.
2024-03-22 16:21 Video Knowledgebase
Stora språkmodeller erbjuder spännande möjligheter inom vården, med potential att revolutionera många aspekter av patientvård och administrativa processer. Men hur kan en hälso- och sjukvårdsorganisation, i ett komplext juridiskt klimat med patientsäkerheten som högsta prioritet, komma igång och börja dra nytta av dessa teknologiers potential i praktiken? Den 20 mars 2024 bjöd AI Sweden och innovationsmiljön Informationsdriven vård in till ett webbinarium där vi djupdök i världen av stora språkmodeller och deras roll i vården. 

Diskussionsämnen - Konkreta användningsområden och projekt - Krav på infrastruktur – både hårdvara och mjukvara - Kompetens som krävs för att arbeta med dessa teknologier - Utmaningar och begränsningar – samt strategier för att hantera dessa - Värdet av egna utforskande projekt 

Talare 

  • Rosita Ahlstedt, Avdelningschef Beslutsstöd och AI, Region Halland
  • Magnus Kjellberg, Föreståndare på Kompetenscentrum AI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
AI Sweden bjuder in till samverkansdagar där vi presenterar inspirerande projekt inom området resursoptimering i vården och erbjuder en plattform för nya samarbeten. Detta är en möjlighet att mötas över gränserna mellan olika områden inom vården och mellan regioner. Det kommer också att finnas tillfällen att få inspiration från den senaste teknikutvecklingen från inbjudna bolag inom området.

Bland talarna finns representanter från:

  • Norrlands universitetssjukhus
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Danderyds sjukhus
  • Region Halland
  • Microsoft
  • Amazon Web Services

Läs mer om talarna här.

Attributes

Health
pages

Resources

Ethics and governance of artificial intelligence for health. Guidance on large multi-modal models. This guidance addresses one type of generative AI, large multi-modal models (LMMs), which can accept one or more type of data input and generate diverse outputs that are not limited to the type of data fed into the algorithm. It has been predicted that LMMs will have wide use and application in health care, scientific research, public health and drug development. LMMs are also known as “general-purpose foundation models”, although it is not yet proven whether LMMs can accomplish a wide range of tasks and purposes. This guidance addresses the emerging uses of large multi-modal models (LMMs) for healthrelated applications. It includes the potential benefits and risks of use of LMMs in health care and medicine and approaches to the governance of LMMs that could best ensure compliance with guidelines and obligations for ethics, human rights and safety.

Nytt lagförslag om delad data mellan myndigheter presenteras den 18/12 2023:

Regeringen har i dag tagit emot en utredning om hur den offentliga förvaltningen ska kunna samverka bättre genom att dela data på ett effektivt och säkert sätt. Förslaget innebär att Sverige kan påbörja bygget av en informationsmotorväg som bland annat kommer att underlätta arbetet med att motverka välfärdsbrott, öka patientsäkerheten och hantera klimatomställningen. Därför är det här ett efterfrågat och principiellt viktigt förslag.

Utredningen föreslår att det införs en ny lag om den offentliga förvaltningens förmåga att utbyta information s.k. interoperabilitet. Lagen ska ställa krav på att nationella interoperabilitetslösningar ska användas vid datadelning inom den offentliga förvaltningen. Digg, Myndigheten för digital förvaltning, föreslås få föreskriftsrätt inom området.

Föreskrifterna ska etablera trafikregler för hur digital information och data ska delas mellan bland annat myndigheter, regioner och kommuner. Vilken information som får delas regleras i andra regelverk som samtidigt utreds inom Justitie-, social- och finansdepartementet. Allmänt gäller att den information som får delas alltid måste delas med hög säkerhet och respekt för den personliga integriteten.

– Samhällets och teknikens utveckling ställer allt högre krav på att offentliga aktörer ska kunna utbyta information och dela data på ett snabbt, effektivt och rättssäkert sätt. Både för att skydda, stötta och förenkla processer och beslut. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag. Nu ska förslagen analyseras som bereds vidare i Regeringskansliet innan regeringen tar ställning till förslagen, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen föreslår vidare att det ska vara ett politiskt mål att offentlig förvaltnings mest angelägna datadelning ska vara fullt interoperabel senast år 2030 och att Digg får utökade uppgifter inom området interoperabilitet. Digg ska bland annat ansvara för att ta fram nationella interoperabilitetslösningar, analysera nyttor och kostnader med dessa lösningar samt stödja den offentliga förvaltningen i arbetet med interoperabilitet.

Utredningsarbetet har haft sin utgångspunkt i det arbete som Digg utför när det gäller den digitala infrastrukturen Ena (Sveriges digitala infrastruktur). Utredningens förslag lämnas nu till regeringen för vidare beredning.

Läkemedelsverket har idag publicerat sin första vägledning rörande användning av artificiell intelligens (AI) i sjukvården. AI har potentialen att öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför flera nya kända och sannolikt även okända risker.
}