link

Resource for AI inom hälso- och sjukvård

Stora språkmodeller i vården - lärdomar från Region Halland och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Video by AI inom hälso- och sjukvård 64d ago update
Knowledgebase
Stora språkmodeller erbjuder spännande möjligheter inom vården, med potential att revolutionera många aspekter av patientvård och administrativa processer. Men hur kan en hälso- och sjukvårdsorganisation, i ett komplext juridiskt klimat med patientsäkerheten som högsta prioritet, komma igång och börja dra nytta av dessa teknologiers potential i praktiken? Den 20 mars 2024 bjöd AI Sweden och innovationsmiljön Informationsdriven vård in till ett webbinarium där vi djupdök i världen av stora språkmodeller och deras roll i vården. 

Diskussionsämnen - Konkreta användningsområden och projekt - Krav på infrastruktur – både hårdvara och mjukvara - Kompetens som krävs för att arbeta med dessa teknologier - Utmaningar och begränsningar – samt strategier för att hantera dessa - Värdet av egna utforskande projekt 

Talare 

  • Rosita Ahlstedt, Avdelningschef Beslutsstöd och AI, Region Halland
  • Magnus Kjellberg, Föreståndare på Kompetenscentrum AI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Attributes

Health
Knowledgebase
Creation, Language
Foundation Model, Generative AI, NLP
Textual Data