Om kompassen

Page by AI-kompassen 131d ago update

Om kompassen

AI är ett brett område med potential att skapa stor nytta inom svenska verksamheter. Det kräver kunskap inom många olika områden samt att man antar ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. AI-kompassen är en digital guide som kopplar samman en rad olika verktyg, lärandematerial, metoder och mallar för att hjälpa dig och din organisation att navigera på AI-resan mot att nyttja de möjligheter som AI erbjuder.

Kompassen är baserad på samlad erfarenhet och utvecklas kontinuerligt hela tiden. Just nu är den i en testversion för att se om strukturen och innehållet funkar. Ni får gärna kommentera på olika delar i kompassen, ställa frågor eller komma med förbättringsförslag. Det kräver att ni har ett konto på My AI för att ni ska kunna interagera med kompassen, det kommer också ge er en bättre upplevelse när nya funktioner byggs in.

pages

Resources

Instruktioner till kompassen

Syftet med AI-kompassen är att primärt hjälpa organisationer men även indirekt individer att öka sina AI-mognad. Genom ökad AI-mognad så kan verksamheter dra mer nytta med AI och skapa skalbart och hållbart värde. AI-kompassen är därmed i första hand uppbyggd utifrån var er organisation befinner sig i mognadstrappan, detta för att kunna erbjuda mest relevant stöd och innehåll i varje fas. 

Varje steg innehåller relevanta verktyg, resurser och kunskapsmaterial för att kunna ta sig an de utmaningar som man förväntas ha på den nivån, men också för att driva ett agerande till att ta sig vidare till nästa steg. Målet ät alltid att utveckla sig och ta sig vidare på trappan. 

Det kan ta lång tid, ibland flera år, att ta sig vidare från ett steg till ett annat. Det materialet som kompassen innehåller är designat speciellt för att minimera den tiden och ta bort så många hinder och utmaningar som möjligt. Men det är alltid ni i er organisation som avgör hur stor er ambition är med AI-resan och hur snabbt ni vill resa.

Likt Nils van der Poels guide till hur man blir bäst i världen på skridskor från hans egna dokumenterade erfarenhet, är kompassen byggd på material och erfarenheter från både svenska men även internationella organisationers AI-resor. 

Tillsammans lär vi oss hur vi gör detta så att alla inte behöver göra om samma misstag och att vi snabbare kan skapa värde med AI och nå högre resultat än tidigare.

Var är ni på AI-mognadstrappan?

Beroende var man är på sin AI-resa så har man olika behov och utmaningar. I början handlar det mycket om att förstå vad AI är och vad som är möjligt, sedan att börja utforska och testa AI, längre fram vill man skapa skalbart och hållbart värde med AI brett i hela organisationen. För att beskriva detta utgår vi från mognadstrappan, en modell som beskriver hur man arbetar med AI och indirekt hur väl man drar nytta av möjligheterna med AI.

För att du ska veta var din organisation befinner sig i trappan ber vi dig välja det påstående som passar bäst in på er verksamhet i listan nedan. Klicka på det påståendet för att gå vidare till nästa steg i kompassen.

  1. Vi har inte gjort några AI-projekt men har kanske några individer som är intresserade av AI.
  2. Vi har gjort en eller flera piloter eller tester med AI men inget som används i verksamheten på allvar.
  3. Vi har satt ett eller flera AI-projekt i produktion där det nu används. Vi har börjat att sätta lite processer och kanske en vision eller strategi för AI.
  4. Vi använder AI på många olika delar i vår verksamhet och har skapat mycket värde redan. Vi har en utarbetad strategi och jobbar på ett strukturerat sätt.
  5. AI är en helt naturlig del i allt vi gör, vi är först på bollen och ändrar och transformerar hur vi arbetar kontinuerligt med nya framsteg inom AI.

Vill du veta mer om mognadstrappan och de olika stegen kan du läsa mer här och se en film om ämnet.