Utforskare

Page by Anna Sjöstrand 291d ago update

Nu har du kommit till steget som heter Utforskare!

Ni har börjat testa och experimentera med AI på olika sätt och säkert lärt er en massa. Men ni har säkert också stött på en del utmaningar och kanske inte riktigt skapat något värde för verksamheten ännu på något konkret sätt. 

Det här är en kul fas men det finns också en risk att man “fastnar” här om man inte börjar få AI tillämpningar i produktion och ledningen börjar inse det strategiska värdet med AI.

Här får du ta del av metoder och teori om systematiskt införande av AI för att ta er vidare till att bli utövare av AI. Längre ned på sidan hittar du mer ingående text med olika teman inom området.

"Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert.”

– Pippi Långstrump

pages

Resources

Gå från PoC till PoV, eller från teknik till värde!

I utforskarfasen är en av de vanligaste riskerna att man fastnar i det som skämtsamt kallas PoC kyrkogården. Du kanske undrar vad en PoC är, det betyder Proof of Concept, och är ofta ett tekniktest. Man testar ofta om man kan få ut den data man behöver, om det är bra kvalitet och tillräcklig mängd, man testar också om man kan träna en modell, vilken typ av teknisk plattform och arkitektur som krävs. Det här är ofta ganska intressant, billigt och riskfritt eftersom det inte riktigt påverkar något. Detta är såklart viktigt för att lära sig om teknikens möjligheter och begränsningar men det är ofta ibland långt från verksamhetsvärde. Vilket problem löser det, löser det "rätt" problem? Hur ska det tas i drift? Hur påverkar det existerande processer och de roller som finns  i dem? Hur ska det här införas och förvaltas?

Istället behöver man börja genomföra PoV projekt, Proof of Value, dessa piloter utgår från det värde som det ska ge till verksamheten, kunden eller en anställd. En del av det kan vara att testa tekniken, men det innefattar också en massa fler saker som är kopplade till verksamheten. När man genomfört dessa piloter så har man alla svar man behöver för om man ska gå vidare och sätta det i produktion eller inte för man har validerat värdet. Något som verksamheten förstår och som kan planeras och budgeteras för.

Detta är ett viktigt skifte i hur man angriper AI projekt i denna fasen för att vi ska gå till att börja skapa värde i produktion genom att lösa riktiga problem och inte hantera AI som ett IT-projekt. Då är man på väg att ta steget till att bli utövare.

2023-09-29 08:09 Post
Artificiell intelligens (AI) har blivit ett populärt verktyg för många organisationer, men det är inte alltid den bästa lösningen för varje problem. Innan du startar upp ett AI-projekt är det viktigt att förstå när och hur man kan använda tekniken för att maximera dess potential.

AI-adoption ökar, men inte alla behov kräver AI:
Enligt en undersökning från McKinsey använder över hälften av de tillfrågade organisationerna AI i någon form. Men det är viktigt att komma ihåg att inte varje projekt eller behov gynnas av AI. Felaktig användning kan leda till onödiga kostnader och kan även påverka företagets syn på framtida AI-projekt negativt.

Nyckelfaktorer att ha i åtanke:
Innan du bestämmer dig för att använda AI, överväg följande tre faktorer:

  • Affärsvärde: Vilket värde kommer AI att tillföra till din organisation? Kommer det att förbättra kundupplevelsen, minska kostnaderna eller öka intäkterna till exempel.
  • Tillgänglighet av träningsdata: AI-modeller kräver ofta stora mängder data för träning. Har du tillgång till relevant och kvalitativ data?
  • Kulturell beredskap: Är din organisation redo för en förändring? Implementering av AI kan kräva kulturella skiften inom organisationen.

Börja enkelt!
Innan du utforskar avancerade AI-lösningar, börja med den enklaste möjliga lösningen. Ett exempel kommer från pizzakedjan Domino's. Trots att de är i en traditionell bransch, har de framgångsrikt integrerat AI genom att först titta på den mest grundläggande lösningen och sedan utveckla den vidare baserat på affärsvärdet. Läs mer om det här. 

Historiska data som grund:
AI bygger ofta på historiska data för att göra förutsägelser. Men det är viktigt att komma ihåg att AI kan vara ineffektivt om den underliggande mekanismen är slumpmässig eller om data inte är representativ för framtida scenarier.

AI erbjuder otroliga möjligheter för organisationer att förbättra sina processer, produkter och tjänster. Men det är viktigt att noggrant överväga om det är rätt verktyg för ditt specifika behov. Genom att beakta affärsvärde, tillgänglighet av data och företagskultur kan du fatta välgrundade beslut om huruvida AI är rätt lösning för dig.

Attributes

Civil Society, Municipality
pages

Resources

Färdplan för utforskare

Det är lätt att man fastnar i en loop av att ständigt göra massa piloter och demon men aldrig får ut något i produktion. När man börjar jobba lite mer systematiskt och kanske skapar en vision är man på väg att bli en utövare.

2023-10-05 09:40 Page
Under uppbyggnad
Read more
2023-10-05 18:10 Weblink
Många rapporter visar ett entydigt svar, de organisationer som lyckas med AI har ofta en tydligt definierad vision. Något som pekar ut en riktning och skapar förståelse och tydlighet kring AI i organisationen. En AI vision är ett viktigt steg för att gå mot att bli en utövare.
2023-10-05 07:03 Linked List
Det finns många bra resurser runt om på nätet som hjälper nybörjare att komma igång. Här nedan har vi valt ut några resurser vi tycker är bra att kolla in.
2023-10-03 13:32 Linked List
Det finns ett antal centrala begrepp som återkommer längs er AI-resa. Dessa blir mer och mer viktiga ju mer mogna ni är. Börja att bekanta er mer med AI-mognadsbegreppet och fyll på med de andra när ni känner att ni börjar bli lite varma i kläderna.

Här hittar du mer information om AI-mognad, AI-huset och AI-införande.

2023-10-03 13:31 Linked List