Data är mat och centralt för en AI-modell

För att kunna hämta hem det potentiella värdet med artificiell intelligens är det ett måste att det finns data som AI-modellerna kan arbeta med.
Data som är:

  • Relevant
  • Tillräckligt stora mängder
  • Tillräcklig hög kvalitet

En utmaning som organisationer ofta möter är tillgängligheten av data, det finns och produceras stora mängder data men som är svårt att komma åt då det kan vara tekniskt eller organisatoriskt inlåst. En annan frågeställning som snabbt kommer upp på agendan är frågor och förhållningssätt kring GDPR. 

För dig som vill lära dig mer så läs hela inlägget i Kraftsamlings-artikeln “En modern organisation måste se till att data är användbar för analyser”.