link

Resource

Var är ni på AI-mognadstrappan?

Text by Conny Svensson 288d ago update

Var är ni på AI-mognadstrappan?

Beroende var man är på sin AI-resa så har man olika behov och utmaningar. I början handlar det mycket om att förstå vad AI är och vad som är möjligt, sedan att börja utforska och testa AI, längre fram vill man skapa skalbart och hållbart värde med AI brett i hela organisationen. För att beskriva detta utgår vi från mognadstrappan, en modell som beskriver hur man arbetar med AI och indirekt hur väl man drar nytta av möjligheterna med AI.

För att du ska veta var din organisation befinner sig i trappan ber vi dig välja det påstående som passar bäst in på er verksamhet i listan nedan. Klicka på det påståendet för att gå vidare till nästa steg i kompassen.

  1. Vi har inte gjort några AI-projekt men har kanske några individer som är intresserade av AI.
  2. Vi har gjort en eller flera piloter eller tester med AI men inget som används i verksamheten på allvar.
  3. Vi har satt ett eller flera AI-projekt i produktion där det nu används. Vi har börjat att sätta lite processer och kanske en vision eller strategi för AI.
  4. Vi använder AI på många olika delar i vår verksamhet och har skapat mycket värde redan. Vi har en utarbetad strategi och jobbar på ett strukturerat sätt.
  5. AI är en helt naturlig del i allt vi gör, vi är först på bollen och ändrar och transformerar hur vi arbetar kontinuerligt med nya framsteg inom AI.

Vill du veta mer om mognadstrappan och de olika stegen kan du läsa mer här och se en film om ämnet.