En gemensam digital assistent för offentlig sektor

Project owned by AI Sweden
340d ago update
Medarbetare i den offentliga sektorn i Sverige hanterar dagligen omfattande och varierande textrelaterade uppgifter. Dessa är viktiga för att kunna uppfylla sektorns uppdrag och erbjuda tjänster till medborgarna men är samtidigt ofta mödosamma och tidskrävande. Samtidigt förväntas en stor personalbrist i sektorn på grund av den åldrande befolkningen och minskande arbetskraft.

AI-teknik för språk har potential att skapa stora värden i offentlig sektor och vara en del i att möta utmaningen med personalbrist under de kommande tio åren. Men de flesta organisationer saknar förutsättningar för att kunna utnyttja AI:s stora potential. Och framför allt saknas det i Sverige i stort de data som krävs för att träna relevanta språkmodeller som är skräddarsydda efter den offentliga sektorns specifika behov.

Därför syftar det här initiativet till att skapa nationell samverkan inom offentlig sektor för att utveckla moderna och kapabla AI-lösningar för språk. Målet är att dela på kritiska resurser och dela på bördan av att skapa de data som krävs för att kunna skapa verkligt kapabla och flexibla lösningar.

Attributes

Culture & Mindset, Data, Ecosystem & Partners, Organization, Usecases & Inspiration, Vision & Strategy
Authority & Agency, Civil Society, Health, Municipality, Region
Innovation, Management & Leadership, Operations, Research & Development, Sustainability
Better Customer Experience, Better Quality, More Efficient, Saving Cost, Smarter Product or Service, New Business
Experimenter, Practioner, Professional
Language
Generative AI, Machine Learning, NLP, Reinforcement, Supervised, Transformer
pages

Resources

2024-05-09 08:47 File (PDF, Word, PPT, etc)
Detta papper beskriver etapp 2 av initiativet och fungerar som underlag för organisationer som överväger att delta.
Material och länkar till dig som slutanvändare av Digitala Assistenten. För dig som vill veta mer om hur generativ AI och storskaliga språkmodeller fungerar och hur de kan appliceras.
2024-02-14 14:25 File (PDF, Word, PPT, etc)
Detta är bilder som Jonatan brukar visa när han presenterar projektet.
2023-12-13 07:39 Weblink
Den 12 december höll vi en pressträff kring projektet tillsammans med civilminister Erik Slottner.