Digital test och utvärdering av läsförmåga

Implemented owned by Kristinehamns Kommun Swedish
46d ago update
Att vara en god läsare är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med sina studier. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt få en tydlig och objektiv bild av läsförmågan och läsutvecklingen hos varje elev. Skolorna i Kristinehamns kommun tar hjälp av ny teknik för att ännu bättre kunna möta varje elev i sin läsutveckling.

Alla elever i årskurs 1 till och med 6 i Kristinehamns kommun får sedan några år tillbaka sin läsförmåga testad genom att läsa på en skärm, där ögonrörelserna scannas. En träffsäker analys görs av elevens ögonrörelser i samband med läsningen.  Skolan får på detta sätt en objektiv bild av elevernas läsförmåga och därigenom ett tydligare underlag i arbetet med den fortsatta läsutvecklingen.

Testet görs med hjälp av en eye tracker (ögonrörelsekamera) som 90 gånger per sekund läser av elevens ögonrörelser under läsningen. 

Hur går det till?

En digital screening är både enkel och rolig att genomföra för eleverna. Det tar bara några minuter för en elev att göra screeningen som börjar med att eleven följer en prick som rör sig på skärmen. Det görs för att kalibrera skärmen med ögonrörelserna. Sedan följer ett test där eleven säger vad enskilda bokstäver heter och efter det kommer två korta texter med ett par läsförståelsefrågor.

Analysen av ögonrörelserna görs med hjälp av artificiell intelligens, AI, är helt objektiv och resultatet presenteras i fem olika nivåer. Med hjälp av det kan eleverna få undervisning på precis rätt nivå för att väcka och bibehålla läsglädjen.

Det övergripande målet är högre måluppfyllelse. Att var en god läsare ger elever förutsättningar att lyckas generellt i sitt skolarbete.

- Vi är inne på vårt tredje läsår med verktyget Lexplore och elevernas läsutvecklingen går i positiv riktning, menar Catarina.

Lösningen som används är Lexplore https://lexplore.com/sv-se/
Catarina berättar att resultaten visar att eleverna utvecklats i sin läsning. Det gäller elever som har svårigheter med sin läsning och elever som är goda läsare. Efter en screening följer en period av intensivträning utifrån ett material som Lexplore tillhandahåller. Arbetet med intensivperioder genomförs i alla klasser och därutöver är synliga förändringar identifierade när det gäller att se på och diskutera undervisningen kring läsning.

Arbetslagen har också sett över sina läromedel och granskat dem utifrån kvalitéer som ger goda förutsättningar för att lära barn och elever att läsa. Organisationen har setts över för att säkerställa att lärare får specialpedagogiskt stöd för att planera undervisningen utifrån elever i behov av stöd för sin läsutveckling. 
När det gäller elever på mellanstadiet har införandet av Lexplore bidragit till insikten att läsning är något som måste underhållas för att bibehållas och utvecklas, vilket synliggjorts i undervisningen.

Attributes

Municipality
Education
Better Quality, More Efficient
Vision, Language, Discovery
Machine Learning
Sensor Data