Minskade kostnader: Effektiviserad kvalitetskontroll genom bildanalys

Implemented owned by Artificial Collective Swedish
158d ago update
Read more at https://artif.se/
I hjärtat av en bransch som kämpar med effektivitetsutmaningar och miljöpåverkan, stod en pijonär inom tillverkning inför ett kritiskt problem: 

  • Hur man minimerar produktionen av felaktiga produkter utan att addera ytterligare hårdvara eller komplexitet i sina processer.

Vi introducerade en lösning som inte bara adresserade denna utmaning utan också öppnade dörren till oanade möjligheter för innovation och hållbarhet. Genom att omfamna kraften i data och processanalys, omdefinierade kunden sin kvalitetskontroll och satte en ny standard för effektivitet och miljöansvar i branschen.

Projektets huvudsyfte var att identifiera och minska orsakerna till felaktiga produkter i tillverkningsprocess. Detta skulle uppnås genom att:

  • Förbättra kvalitetskontrollprocesserna utan att införa ny utrustning.
  • Minska slöseri och förbättra effektiviteten i produktionen.
  • Att förädla sin produktion genom att minska andelen felaktiga produkter, därigenom stärka sitt engagemang för hållbarhet och innovation utan att addera komplexitet eller kostnader.
Vi genomförde en grundlig analys av befintlig produktionsdata och processer för att identifiera mönster och orsaker till felaktigheter. Lösningen fokuserade på att implementera strategier för processförbättring och dataanalys för att upptäcka och åtgärda problemen från grunden.

De viktigaste inslagen i lösningen inkluderade:

  • Utveckling av anpassade algoritmer för att analysera produktionsdata och identifiera avvikelser som kunde leda till felaktiga produkter.
  • Genomförande av en serie processförbättringar baserade på insikter från datanalysen för att minska risken för fel.
  • Skapande av ett system för kontinuerlig feedback och lärande, där varje identifierat fel bidrog till en databas som användes för att förhindra framtida fel.
Genom denna innovativa lösning upplevde kunden en signifikant förbättring i sin tillverkningsprocess.

  • De lyckades minska antalet felaktiga produkter genom att bättre förstå och optimera sina processer.
  • Denna strategi ledde till minskat slöseri och förbättrad produktkvalitet, vilket stärkte kundens marknadsposition som en ledande aktör
  • Lösningen visade på kraften i att använda befintliga data på kreativa sätt för att lösa komplexa tillverkningsutmaningar.

Attributes

Civil Society, Retail, Energy, Financial, Automotive, Research, Mining & Steel, Health, Information Technology, Municipality, Consulting, Food & Farming, Media, Authority & Agency, Region, Travel & Tourism, Space, Forestry & Wood, Telecommunications, Manufacturing, Transportation & Logistics, Education
Child Protection, Accounting & Finance, Research & Development, Sustainability, IT & Software, Purchasing & Procurement, Innovation, Legal & Compliance, Culture & Leisure, Customer Service & Support, Management & Leadership, Marketing & Communications, Environment, Operations, Human Resources, Production, Urban Development, Social Services, Security, Engineering, Traffic & Infrastructure, Education
Better Customer Experience, Better Quality, More Efficient, New Business, Smarter Product or Service, Saving Cost
Shaper
Optimization, Prediction, Vision, Discovery
Clustering, CNN, Decision Tree, DNN, Explainability and Interpretability, Federated, Foundation Model, Generative AI, GAN, Graph Neural Networks, Image Analysis, ML Ops, Machine Learning, Recurrent Neural Networks, Reinforcement, Self/Unsupervised, Supervised, Transformer