Systematisk läsutveckling genom ögonrörelser och AI

Att kunna läsa och ta till sig en text är en ytterst viktig förmåga och Landskrona stad kommer därför att screena alla elever i grundskolan med det digitala verktyget Lexplore, under hösten 2022.

Nu intensivtränar alla årskurser i grundskolan läsning och med hjälp av AI-teknik kartlägger skolorna deras utveckling.

Syftet med screeningen är att få ett underlag så att alla lärare, på alla stadier, medvetet kan träna och utveckla varje elevs läsförmåga så att den utvecklas optimalt under hela deras skoltid.

– Vi väntar inte in de nationella proven utan testar regelbundet elevernas utveckling och om våra insatser ger effekt, konstaterar grundskolechefen Lena Hjelmström.

Med start höstterminen 2022 kommer alla elever i åk 1–9 i Landskrona att bli screenade vid terminsstart varje höst och vår, vad gäller avkodning och läsförståelse. Denna screening tar ca 5 min/elev och genomförs av screenare som finns på varje skola. 
En del elever kommer att screenas en gång till i slutet av terminen, för att se hur läsinsatserna som satts in under terminen har fungerat. Har de gett resultat eller behöver man träna läsning på något annat sätt?

Datorprogrammet med artificiell intelligens läser av elevernas ögonrörelser, läshastighet, flyt i läsningen och läsförståelse.

Programmet ger ett statistiskt underlag för varje enskild elev, varje klass och för alla elever sammantaget. En oroande trend är att utvecklingskurvan viker av för allt för många äldre elever.
pages

Resources

2023-01-21 21:49 File (PDF, Word, PPT, etc)
Eye movements and the insight they offer into reading is continually being developed as research continues. There are now close to 5000 published studies in this area. A search for “reading” and “eye movements” in the reference database ‘Web of Science’ generates approximately 3000 titles. There is, therefore, an established and well-documented correlation between the reading process and its various expressions in different eye movement patterns.
2023-01-21 21:40 Weblink
Det började med att skolorna uppmärksammat att eleverna hade bristande kunskaper i svenska språket. 
Nu intensivtränar alla årskurser i grundskolan läsning och med hjälp av AI-teknik kartlägger skolorna deras utveckling.

Attributes

Education, Municipality
More Efficient, Better Quality
Language, Vision
Machine Learning
Sensor Data
}