2024 European Conference on Computing in Construction

Den 14-17 juli är vi på 2024 European Conference on Computing in Construction på Kreta för att presentera vår forskningsrapport om THE INNOVATIVE POTENTIAL OF GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMERS 
(GPTs) FOR QUALITY INSPECTIONS IN SWEDISH CONSTRUCTION PROJECTS vilket är en rapport om ett innovationsprojekt mellan Incoord, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad och Robert Dicksons stiftelse i Göteborg.  

Projektet omfattade att undersöka hur generativ AI, och mer specifikt, GPT-tekniken kan användas som projektstöd i byggprojekt för kvalitetssäkring och egenkontroll. 

Projektet är medfinansierat av Formas genom det strategiska programmet Smart Built Environment:  Digitalt samhällsbyggande i praktiken.

https://www.smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillampningar/gpt-baserat-projektstod-for-kvalitetsakring/

Attributes

Usecases & Inspiration, Data, Execution, Technology, Vision & Strategy
Consulting
Urban Development
Creation
Generative AI
Unstructured Data, Synthetic, Textual Data
Infrastructure, Platform / Product, Advisory / Consultancy, Service / Offering, Training / Learning