link

Resource for Kungsbacka Kommun

Regler för AI Kungsbacka

File (PDF, Word, PPT, etc) by Kungsbacka Kommun 62d ago
Policies & Guidelines
I Kungsbacka kommun är vi nyfikna och vågar effektivisera och utveckla våra arbetssätt med hjälp av ny teknik. Samtidigt måste vi vara ansvarsfulla när vi utforskar de nya möjligheter som tekniken ger oss. För alla nya teknologier måste vi vara medvetna om riskerna, men också ha insikt i de möjligheter de erbjuder oss.

Attributes

Policies & Guidelines