link

Resource for CGI Sverige AB

Ansvarsfull AI - att navigera dagens AI-landskap

Video by CGI Sverige AB 126d ago update
Ethics & Sustainability
Med lättillgängliga verktyg som ChatGPT, Bard, och Bing används generativ AI alltmer i både privata och offentliga organisationer. Men hur nyttjar vi dessa v...

Attributes

Sustainability
Ethics & Sustainability
Generative AI