link

Resource

Databeredskap för språkteknologiska tillämpningar - Fallstudier från offentlig sektor

File (PDF, Word, PPT, etc) by Anna Sjöstrand 227d ago update
KnowledgebaseResearch & Reports
Detta arbete är ett resultat av projektet "Databeredskapsverkstad" som finansierats
av Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet) under bidraget 2021-03630.

Attributes

Data
Civil Society, Municipality
Knowledgebase, Research & Reports