Kompetens­utveckling inom smart produktion

Weblink by Elvira Synnelius 1y ago update
Knowledgebase
I projektet Premium erbjuder MDU skräddarsydda kurser för morgondagens industri. MDU vill ge förutsättningar att driva hållbar och smart produktion i Sverige och har tagit fram ett skräddarsytt fortbildningsprogram.

Att kunna anpassa verksamheten till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter når marknaden snabbt är avgörande idag och för att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.

Inom Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, utvecklar MDU tillsammans med Jönköping tekniska högskola (JTH) och mer än 20 partnerföretag, totalt 21 stycken 5-poängskurser. Alla kurserna syftar till att ge industrin förutsättningar och kunskaper att driva en hållbar och smart produktion i Sverige.

Alla kurser som ges inom Premium är utvecklade tillsammans med industrin. Minst fem företag har bidragit i utvecklingen av varje kurs. På så sätt säkrar vi att kurserna svarar upp mot de kunskapsbehov som finns i tillverkningsindustrin idag.

Attributes

Knowledgebase
}