Öppen infrastruktur för generativ AI hos kommuner

Project created by Jari Koponen Swedish
1y ago update
Under senare tid har det skett ett tekniksprång inom AI-området och kanske framförallt inom området generativ AI. Ett område som fått stor spridning genom tjänster så som ChatGPT, Dall-E, Midjourney m.m. Framförallt har ChatGPT och dess språkmodell GPT fått många att ställa frågan, vilken nytta skulle en välutvecklad språkmodell kunna skapa inom det offentliga? 

Därför utforskar vi nu inom Sundsvalls kommun möjligheten med en öppen infrastruktur för AI som tillåter oss att både följa teknikutvecklingen i omvärlden genom att ha möjlighet att byta språkmodeller över tid utan att påverka grundfunktioner så som datainsamling m.m samt att vi har en infrastruktur som tillåter applicering av språkmodeller ända ned till känslig data.

Arbetet sker utforskande tillsammans med näringslivet på ett sätt som möjliggör full uppskalning av lösning om den blir lyckad. Läs mer ingående om arbetet här: https://utveckling.sundsvall.se/initiativ/exempel-fran-vardagen/2023-05-22-infrastruktur-for-ai-inom-kommuner

  • Kunna använda olika språkmodeller över tid, så att vi alltid kan dra nytta av den löpande teknikutvecklingen inom området
  • Möjliggöra användningen av öppna modeller och konfiguration som tillåter hantering av data med personuppgifter och sekretess
  • Skapa full transparens i modellen och kedjan i en AI-förmåga
  • Skapa möjlighet att dra nytta av AI även inom mindre kommuner
  • Förhindra leverantörsinlåsning i lösningar där vi efter ett antal år riskerar att förlora all tid som vi spenderat i att träna upp modellen på grund av att avtal går ut
Allt arbete bygger på en hypotes om en öppen arkitektur och infrastruktur, det är den hypotesen vi testar och utforskar. Mer detaljer om hypotesen och arkitekturen finns här: https://utveckling.sundsvall.se/initiativ/exempel-fran-vardagen/2023-05-22-infrastruktur-for-ai-inom-kommuner

Attributes

Data, Execution, Technology
Municipality
IT & Software
Better Customer Experience, Better Quality, More Efficient
Experimenter
Creation
Generative AI