Optimera resurser genom förutsäga vårdtid på IVA och postoperativ avdelning

Implemented owned by Region Västerbotten
1y ago update
Optimera resursersanvändning genom att med hjälp av AI förutsäga vårdtid på IVA och postoperativ avdelning

 • Utmaningar i sjukvården – resursbrist
 • Stress genererar risker
 • Teknologi kan förbättra kvalitet och effektivitet

Intensivvård och operation

 • Monitorering av patienter
 • Patientflöde och sjuksköterskors
 • arbetsbelastning kan ändras snabbt
 • Komplexitet gör det svårt att planera och optimera resurser
 • Högteknologiskt område
 • Varje patient genererar stora mängder data
Omfattande datainsamling från elektroniskt övervakningsjournal (PDMS) och operationsplaneringssystem

 • Postoperativ avdelning
 • Intensivvårdsavdelningen (IVA)
 • Neonatal IVA
 • Operation

Status oktober 2022

 • ~300 kommunicerande patientsängar
 • ~178 000 vårdtillfällen
 • ~13 000 variabler

Algoritm
Random Forest Survival Analysis, Gradient boosting tree.

Antal variabler
IVA: 1030
Postop: 250

Antal observationer
IVA: 5300 vårdtillfällen
Postop: 60 000 vårdtillfällen

Se bifogad presentation i resurspanelen

Attributes

Health, Region
Operations
More Efficient, Saving Cost
Optimization, Prediction
Decision Tree
}