Handle-IT

Request
2023-03-09 08:352024-06-15 08:35
Vi vill stärka barns välmående och skolgång genom en personlig, anonym AI-chatbot tillsammans med offentlig sektor.

Det finns bara vinster med att arbeta förebyggande. Genom att stärka elever och vårdnadshavare att handskas med utmaningar online och IRL kan vi minska psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro.   

Vi förbereder ett samverkansprojekt för att ta fram och utvärdera hur en personlig hjälpreda kan stärka barns skolgång, minska utsatthet på nätet, stärka självkänsla, motivation och sociala förmågor m.m.

Med i projektet är Halmstad högskola, Malmö universitet och en psykologverksamhet. 

Detta har vi nu.

https://www.youtube.com/watch?v=SDJJepOQgZM

Efter tester med elever vill vi addera. 

https://youtu.be/1K2KvR2CNnM

https://youtu.be/d0PopWcO8Cg

Vi påbörjade en förstudie vecka 6 tillsammans med Halmstad högskolas innovationscenter Leap for life.  I förstudien har det framkommit tydlig evidens på att en anonym dygnet runt tjänst ger stora vinster. 

Malmö universitet arbetar nu med att evidensbasera hur en chatbots struktur ska se ut.

Vi söker kommuner/regioner som vill vara med och utvärdera denna preventiva tjänst som stärker barns färdigheter och hjälper till att handskas med risker online.

place

Office / Work location

Sweden launch

Attributes

Competence & Expertise, Technology, Usecases & Inspiration
Civil Society, Education, Health
Innovation
Prediction, Language, Optimization
Decision Tree, GAN, Machine Learning