Så blir 80-åringars liv med nya hemtjänsten i Eskilstuna

Eskilstuna blir en av de första kommunerna i landet att komma igång med en digitaliserad helhetslösning för hemtjänsten. Robotar, artificiell intelligens och kommunikationsplattformar optimerar stödet till de äldre och frigör tid för personalen. Färre timmar läggs på rutinuppgifter och transporter – och fler på de äldres välmående.
Målet med satsningen är att skapa förutsättningar för äldre att kunna leva mer självständigt.

– Vi behöver öka de äldres trygghet och självständighet i vardagen, och minska känslan av ensamhet. Det är också vad de själva vill. Hundra procent av de äldre är tydliga med att de vill klara sig själva så långt det bara är möjligt. Ingen har hemtjänst för nöjes skull, säger Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun.

– För organisationen innebär hela den här förändringen att vi kan minska vår restid och frigöra tid för personalen. Detta kan i sin tur förbättra arbetsmiljö och attrahera nya medarbetare

Digital Assisted Living. En kommunikationsplattform som bland annat innehåller en digital assistent.
Med den här förändringen, kommer personalen att vara mer tillgänglig och flexibel, både för möten på distans och för hembesök, säger Johan Lindström.
local_activity

Upcoming Events

This Implemented (In Production!) has no planned upcoming events.

Attributes

Health, Municipality
Customer Service & Support, Innovation, Sustainability
Better Customer Experience, Saving Cost
Hearing, Language, Vision
Image Analysis, NLP
Audio Data, Sensor Data, Video data