Halmstads kommun - Ökad service med hjälp av AI

Implemented owned by Rek.ai and part of Recommendation Engines Swedish
2y ago update
Ökad service med hjälp av AI

Halmstads nya servicewebb är inte bara navet för en hel webbfamilj utan en webbplats som verkligen fokuserar på ökad service till besökaren. Exempelvis har sökfunktionen vässats med hjälp av artificiell intelligens som rekommenderar webbsidor och ger förslag på populära tjänster.

Halmstads kommun ville höja användarupplevelsen och hjälpa sina besökare att snabbare hitta rätt information på sin webbplats genom att rekommendera sidor, sökord och e-tjänster för besökaren.
Halmstad.se har en AI-modell som rekommenderar sökordsförslag, rekommenderade webbsidor som finns längst ner på varje så kallad ”målwebbsida” och hitta direkt som finns på respektive huvudingång samt populära tjänster som finns på ingångswebbsidan för självservice och e-tjänster. Samtliga delar personaliseras automatiskt för varje enskild besökare i realtid.
Halmstads kommun har fått en väldigt levande servicewebb, som personaliserar mycket av innehållet för att det ska vara så relevant som möjligt för besökaren. Rekommendationerna tar bland annat hänsyn till vilka ämnen besökaren tidigare har läst om på webbplatsen.

Attributes

Municipality
Customer Service & Support
Better Customer Experience, Better Quality, More Efficient, Saving Cost, Smarter Product or Service
Shaper
Discovery, Prediction, Optimization
DNN
Geospatial Data, Image Data, Structured Data, Time series, Unstructured Data, Video data