Arbetsförmedlingen - Platsbanken

Implemented owned by Rek.ai and part of Recommendation Engines Swedish
2y ago update
Arbetsförmedlingen har installerat flera AI-modeller för att stötta arbetssökande att hitta ett jobb i platsbanken.
Arbetsförmedlingen ville lösa problemet att arbetssökande som använder Platsbanken fick för få jobbförslag.
De använde rek.ai för att bygga flera AI-modeller som lärde sig vilka yrkeskategorier och orter som har ett samband, för att på så sätt ge förslag på kompletteringar för den arbetssökandes urval.
AI-modellen lär sig löpande att känna igen mönster i hur arbetssökanden kombinerar yrken, orten  och analyserar hur användarna agerar på webbplatsen. 

AI-modellen ger ca 80 000 förslag per dag och tränas löpande på aktuell data, vilket resulterar i att möjligheten ökar för fler att hitta ett arbete.

Attributes

Authority & Agency
Human Resources, Operations
Better Customer Experience, More Efficient, Smarter Product or Service
Shaper
Discovery
DNN
Geospatial Data, Structured Data, Unstructured Data