AI-robot för personligt bemötande av besökare

Implemented created by Sofia tegelid Swedish
47d ago

En AI-personlighet som engagerar och underhåller

Det finns gemensamma berättelser och arketypiska figurer som vi människor förstår och relaterar till oavsett ålder eller bakgrund. Referenser till dessa finns i religion och myter, i litteratur och film. Carl Gustav Jung, tongivande för modern analytisk psykologi, definierade 12 arketyper som var och en representerar ett särskilt sätt att vara. Genom att använda en arketypisk figur i designen, kan vi få vår målgrupp att bättre förstå och lättare anknyta till vår produkt eller tjänst. I sin enkelhet är arketyperna ständigt närvarande i vårt kollektiva omedvetna, oavsett på vilket papper eller skärm vi möter dem.

Syfte

Hur fångar och behåller du uppmärksamheten hos en person i tidiga skolåldern? Och hur uppmuntrar du en anknytning till en mekanisk guide? När Flygvapenmuseum stod inför att introducera Dyno Robotics AI-assistent Elsa, tränad med GPT-3 NLP för att interagera med museets besökare, hjälpte vi dem att skapa en autentisk upplevelse.

Resultat

Vi använde principer från tjänstedesign för att gemensamt utforma ett sympatiskt och konsekvent beteendemönster baserat på en arketypisk figur. Genom en serie workshops skapade vi den engagerande och trovärdiga personligheten hos AI-assistenten som nu både underhåller och utbildar museets besökare.

Attributes

Education, Travel & Tourism
Customer Service & Support, Education, IT & Software, Innovation
Better Customer Experience, Smarter Product or Service
Experimenter
Creation, Language, Robotics
}