Kundtjänsts AI-medarbetare sparar 1 miljon kronor om året

”Frank” har gjort stor succé på Ateas kundtjänst de senaste månaderna. AI-medarbetaren sköter snabbt och elegant uppgifter som tidigare krävde två heltidstjänster att utföra. Förutom att spara en miljon kronor per år ser han till att kundärenden når rätt handläggare på i snitt 10 minuter, något som tidigare tog 115 minuter.
Effektivisera processer för att bli ett bättre bolag och en mer attraktiv arbetsgivare.
En AI modell läser alla inkommande mail, kategoriserar dem utifrån innehåll och med hjäp av en RPA robot distribuerar och lastfördela alla ären mellan alla medarbetare.
Atea får in ca 900 mail till kundtjänst varje dag. Frank gör en okulära besiktningen och kan med 90% precision kategorisera ärenden och distribuera till rätt specialister.

Det har drastiskt minskat svarstider, från 115 till 10min och halverat antalet resurser.

Attributes

Information Technology
Customer Service & Support
Better Customer Experience, Better Quality, More Efficient, Saving Cost
Professional
Language
DNN, NLP
Textual Data, Unstructured Data
}