Så jobbar vi med innovation och AI

Samverka, våga testa och våga misslyckas!

Det finns utmaningar att lösa inom skogssektorn, där skogsskador orsakade av bland annat skadeinsekter är en av dessa. Skogsstyrelsen har, tillsammans med Nationellt skogsdatalabb (ett samverkanslabb som drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet), sedan 2019 tagit hjälp av AI för att identifiera och förebygga skador på träd. Då startades lärksäckmalprojektet med syfte att hitta skador på lärkträd orsakade av fjärilen lärksäckmal. Detta följdes sedan av riskindexkartan för granbarkborreangrepp, AI-modeller för trädslagsidentifiering och för identifiering av träd drabbade av almsjuka.

Men vi har inte bara använt tekniken för att identifiera skador på träd utan även för att ta fram dikeskartan och för att identifiera skogliga kulturlämningar. Dessutom så har vi under de här åren lärt oss att det är viktigt med bra AI infrastruktur och idag har vi vår AI Model Factory som gör det möjligt att köra flera AI-projekt på samma gång och följa de genom hela livscykeln. 

Vi delar med oss av kunskap, metoder, data och modeller för att våra innovationer ska kunna sprida sig som ringar på vattnet och skapa nya innovationer.  

Vårat bästa råd till er som står inför en AI-resa är att samverka, våga testa och våga misslyckas!

Attributes

Forestry & Wood