Dokumentation genom taligenkänning

Vad?

Ett begränsat antal handläggare på socialförvaltningen har fått testa på att dokumentera med taligenkänning. Det har skapat förutsättningar för ett förändrat arbetssätt, där det skrivna språket är mer ”klarspråkat” och därmed tillgänglig för våra invånare. Idag pågår ett arbete att utforska möjligheterna att taligenkänning ska bli ett tillgängligt arbetsverktyg för samtliga medarbetare genom officepaketet.

Varför?

För att spara tid på dokumentation och få mer tid till mötet med klienter har vi testat en digital taligenkänningstjänst som ska göra arbetet lättare.

Effektmål?

Minskad tid för dokumentation hos handläggarna på socialförvaltningen.

Hur?

Taligenkänningen lär sig hur du pratar och vilka ord du använder ofta. Varje licens är därför personlig.

Drivs av

Socialförvaltningen

Kategori

Digitalisering & Teknik

Teknologier

AI, Automatisering/RPA

Estimerad budget

119000 kr

Kostnad hitintills

110050 kr

Sektor

Digitalisering

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

local_activity

Upcoming Events

This Implemented (In Production!) has no planned upcoming events.

Attributes

Municipality
Operations
More Efficient, Saving Cost
Language, Hearing
Textual Data, Audio Data