Älmhults kommuns nya webbplats

Implemented owned by Rek.ai Swedish
2y ago update
Älmhults kommun ser mängder med möjligheter med sin nya AI

Ny kommun-webb i Sitevision. Byggd av Limepark. Med funktionalitet från Siteimprove och rek.ai.

"För att hjälpa invånarna i vår kommun att hitta vad de söker enklare och snabbare så valde vi att tillsammans med Limepark införa en skräddarsydd variant av AI-tjänsten från rek.ai.

Tankar och idéer finns för fler användningsområden men det är bara i startgroparna, med en bra AI finns det mängder med möjligheter!" –Niclas Lindblom, Webbsamordnare Älmhults kommun

Älmhults kommun hade en äldre webbplats som inte levde upp till tillgänglighetsdirektiven. 

Målet var att bygga en ny smart webb, med de senaste verktygen för att löpande optimera webbplatsen, så den ska leva upp till tillgänglighetskraven. Samtidigt som AI används för att förenkla användarupplevelsen och spara in på arbetstid för analys och uppdatering av genvägar.

“Webben lever och förändras ständigt — och det är precis det som är poängen med att använda Limepark Webboptimering. Niclas Lindblom, webbsamordnare på Älmhult kommun”

Älmhults kommun tog hjälp av Limepark att bygga en ny webb i Sitevision. Sidan har stöd av rek.ai och Siteimprove.

“Vi använder AI både på startsida och menysidor för att ge upp till fyra snabblänkar kopplat till den kontext de befinner sig. Även i internsöket använder vi rek.ai för att kunna ta med alla våra e-tjänster som ligger i den separat portal, på så vis kan våra besökare direkt hitta till relevant e-tjänst om de så önskar.” –Niclas Lindblom, Webbsamordnare Älmhults kommun

Älmhult Kommun använde Limepark Webboptimering, och fick därigenom stöd av verktyget Siteimprove, för att hantera:

1. Kontinuerligt kvalitetsarbete
2. Stöd av policy-funktionen
3. Gamification

För mer information om Limepark, deras webboptimering och arbete med Älmhults kommuns webb. Läs gärna deras artikel, eller kontakta Johan Dahlqvist, johan@limepark.se.

Efter att Älmhult Kommun lanserade sin nya webbplats, klättrade de 220 placeringar i Webperfs mätningar av webbkvalitet hos svenska kommuners webbplatser. Från plats 231 till plats 11.

AI:n ger över 55 000 rekommendationer i månaden och besökarna har tagit sig vidare till över 250 rekommenderade sidor, de senaste 30 dagarna.

Av de som använder sökfunktionen så klickar en fjärdedel på AI:ns förslag istället för att slutföra hela sökningen på egen hand.

Attributes

Municipality
IT & Software
Better Customer Experience, Better Quality, More Efficient
Professional, Shaper
Discovery, Prediction, Optimization
DNN
Structured Data, Unstructured Data