AI Roadmap

Advisory / Consultancy
En nulägesanalys som blir grunden för en bred ansats inför er AI-resa. Konceptet innefattar AI Sweden's _AI Maturity Assessment Tool_**.**

Det här workshop-konceptet riktar sig till er som har testat AI i avgränsade pilotprojekt och som nu vill ta er vidare för att skapa hållbar och bred verksamhetsnytta med AI!

Konceptet har dessa byggstenar: 

  1. En inledande AI-inspiration för de som behöver lite kött på benen för att kunna besvara mognadsenkäten.
  2. Mognadsenkät och workshop där vi nyttjar AI Swedens AI Maturity Assessment Tool
  3. Workshop för prioritering och planering av rekommenderade aktiviteter för mognadsresan inom AI.

Resultat

  • Förankring av och förbättrad förståelse för AI och dess potential i er organisation
  • En gemensam bild av AI-resan och de olika perspektiv som måste adresseras för att skapa hållbar nytta av AI.
  • Mognadsanalys av er organisation med rekommenderade aktiviteter baserade på AI Maturity Assessment Tool.
  • En grov planering av prioriterade aktiviteter i en AI Roadmap

Vill du veta mer? 

Kontakta mig! 

Johan Ripgården, Erbjudandeansvarig Analytics & AI, Atea Sverige

johan.ripgarden@atea.se

+46 (0)723299005

Attributes

Competence & Expertise, Culture & Mindset, Data, Ecosystem & Partners, Execution, Organization, Technology, Usecases & Inspiration, Vision & Strategy