Startklar AI

Advisory / Consultancy
2y ago update
Inspiration, idégenerering och förankring för att göra er redo för era första AI-initiativ

Är ni nyfikna på AI men saknar kunskap kring AI och hur det skulle kunna utveckla er verksamhet? Vill ni dessutom få fram kvalificerade förslag för era första AI-applikationer, ja då är det här workshop-konceptet för er!

Konceptet kretsar kring två halvdags workshops: 

  1. AI-inspiration, utbildning och en nulägesanalys
  2. Idégenerering av AI use cases

Resultat

  • Förankring av och förbättrad förståelse för:
    • AI och dess potential i er organisation
    • Resan mot att skapa varaktig nytta av både AI och analytics.
  • Idélista och kvalificerade use cases varav minst ett är föreslaget för ett POV (Proof Of Value)-initiativ.

Vill du veta mer? 

Kontakta mig! 

Johan Ripgården, Erbjudandeansvarig Analytics & AI, Atea Sverige

johan.ripgarden@atea.se

+46 (0)723299005

Attributes

Competence & Expertise, Culture & Mindset, Data, Ecosystem & Partners, Execution, Organization, Technology, Usecases & Inspiration, Vision & Strategy