Atea Podcast - I huvudet på Joakim Jardenberg - VD på GetAI

Podcast by Atea 2y ago update
Knowledgebase
Avsnitt 10

I det här avsnitt får du träffa Joakim Jardenberg, VD på näringslivsinitiativet GetAI, ett samarbete mellan näringsliv, Helsingborgs Stad, Region Skåne och Lunds universitet. Joakim pratar hellre om utveckling än innovation och anser att det är bättre att lägga tiden på att koppla ihop redan kända ting istället för att uppfinna nya.

Vi pratar om huruvida området AI per definition ÄR innovation? Och kommer AI ha en plats i innovationsarbetet framöver? Med Joakims bakgrund inom både offentlig och privat sektor så är jag också nyfiken på om han ser några skillnader på innovationsarbetet.

Attributes

Execution
Innovation
Knowledgebase
Advisory / Consultancy