AI Sweden Podcast (tidigare AI för ledare och CxO:er)

Podcast by AI Sweden 2y ago update
KnowledgebaseArticles & Editorial
I AI Sweden Podcast får du som lyssnare möta några av Sveriges främsta experter inom AI och lyssna till vad de tycker att du som chef och ledare skall veta om Artificiell Intelligens. I podden pratar vi om ledarskap och hur du tillämpar AI i din organisation. Vi pratar om tekniken bakom och presenterar konkreta use cases som du kan inspireras av.
AI för ledare är en podcast med Peter Kurzwelly och Anders Thoresson från AI Sweden. 
Podden handlar om artificiell intelligens, ledarskap, agil utveckling, data, datakvalitet, AI Sweden, affärsvärde med AI.

Podden hette tidigare “AI för ledare och CxO:er” men bytte namn 7 December 2023.

pages

Resources

Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta avsnitt av AI Sweden Podcast dyker vi ner i AI-stackens olika lager och dess betydelse för en holistisk nationell AI-strategi. Våra gäster, Armin och Timothy, som delar sina insikter om hur vi kan stärka AI-utvecklingen i Sverige genom en teknisk orienterad strategi. Vi diskuterar även deras artikel "The AI Stack" och hur den kan bidra till att Sverige tar en ledande roll inom AI-utvecklingen. Vi får en inblick i hur olika lager i AI-stacken fungerar tillsammans, från applikationer och tjänster till hårdvara, och hur varje lager kan påverka och bidra till Sveriges AI-strategi. Dessutom utforskar vi de utmaningar och möjligheter som finns, inklusive tillgång till GPU, GDPR och behovet av en stark nationell strategi för AI. Länkar: Medium Article - The AI Stack AI Sweden - An AI Strategy for Sweden SITUATIONAL AWARENESS - Leopold Aschenbrenner ⁠Vingar åt människans förmåga (IT-kommissionens betänkande 1994)⁠ Timothy Liljebrunn på LinkedIn ⁠Armin Catovic på LinkedIn Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på YouTube och ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, eller connecta med Peter på ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ eller ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Twitter/X⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Missade du något avsnitt? Kolla in våra tidigare episoder för mer om artificiell intelligens och dess påverkan.
Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta avsnitt av "The AI Sweden Podcast" välkomnar vi en i mitt tycke väldigt spännande gäst, Mikael "Micke" Kring, en banbrytande kraft inom utbildningsteknik och nuera också generativ AI. Micke, vars arbete sträcker sig från klassrummet i Stockholm till enheten på Livslångt Lärande på RISE, har stark påverkan på hur vi tänker kring och använder AI inom skolvärlden. Med en bakgrund som musiker och en oförtröttlig nyfikenhet för teknik, tar Micke oss med på en resa genom sin professionella utveckling, från de första tangenterna på en Commodore 64 till att bli lite av en pionjär inom användningen av AI i utbildning. Genom att kombinera lekfullhet med pragmatism visar Micke hur vi kan göra AI tillgängligt och meningsfullt för alla, och framför allt, hur detta revolutionerande verktyg kan inspirera till lärande och kreativitet i skolsammanhang. Lyssna in för en djupgående diskussion om framtiden för utbildning, där generativ AI spelar huvudrollen i att forma hur vi lär, undervisar, och tänker kring kunskapsförmedling. Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. För att kolla in vad vi pratar om i podden: Micke's hemsida Generativ AI i Skolan-video från Micke och RISE Micke på LinkedIn Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på YouTube och ⁠LinkedIn⁠, eller connecta med Peter på ⁠LinkedIn⁠ eller ⁠Twitter/X⁠.
2024-02-23 14:44 Podcast Articles & Editorial
Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta poddavsnitt av AI Sweden podcast gästas vi av Lisa Rythen Larsson, business designer, business developer och strategikonsult på konsultbyrån Vink i Göteborg. I avsnittet fokuserar vi på användningen av generativ AI inom näringslivet, en teknik som snabbt utvecklas och blir alltmer tillgänglig för företag världen över. Lisa delar insikter om skillnaden mellan global och svensk syn på AI, varvid svenska företagsledare verkar vara mer försiktiga med att implementera AI i sina affärsmodeller. Lisa betonar vikten av att företag börjar utforska och implementera generativ AI för att förbli konkurrenskraftiga, med exempel på hur tekniken redan används för att förbättra kundupplevelser, automatisera innehållsskapande och förstå kunders beteenden bättre. Hon poängterar även hur viktigt det är med en tvärfunktionell ansats och att ledningsgruppen aktivt engagerar sig i AI-frågor för att lyckas med implementeringen. Sammanfattningsvis erbjuder avsnittet en djupgående diskussion om generativ AI:s roll i näringslivet, betydelsen av en strategisk och tvärfunktionell ansats till teknikimplementering, samt vikten av ledarskap och kompetensutveckling i arbetet med AI. Lisas breda erfarenhet och insikter ger enäÄä-- inblick i hur svenska företag kan navigera i den snabbt föränderliga världen av AI och innovation. Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på YouTube och LinkedIn, eller connecta med Peter på LinkedIn eller Twitter/X.
2023-12-21 13:45 Podcast Articles & Editorial
Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta avsnitt av "AI Sweden Podcast" försöker vi bena ut de senaste framstegen kring EU AI Act genom att välkomna Evelina Anttila, framträdande jurist och riskkapitalist. Evelina, med sin gedigna erfarenhet inom AI:s etiska och legala frågeställningar, ger oss en inblick i den senaste utvecklingen inom diskussionerna på EU-nivå. Vi diskuterar EU:s AI Act, ett historiskt avtal som markerar världens första omfattande lagar för att reglera AI efter en maratonlång 37 timmars förhandling. Länkar: Evelina på LinkedIn ⁠⁠MyAI⁠⁠ - portal för use case och ai-information Fri onlinekurs: ⁠⁠Starta din AI-resa⁠⁠ Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på Youtube och LinkedIn, och anslut med Peter på ⁠⁠LinkedIn⁠⁠ eller ⁠⁠Twitter⁠⁠.
2023-12-07 21:10 Podcast Articles & Editorial
Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta avsnitt av "AI Sweden Podcast", som tidigare var känt som "AI för ledare", välkomnar vi Anders Thoresson som vår nya co-host. Anders, känd för sitt djupa intresse och breda kunskap inom teknik och digitalisering, kommer att ge oss nya insikter och perspektiv i vår diskussion om artificiell intelligens. I detta avsnitt dyker vi ner i den aktuella statusen av AI i Sverige. Vi utforskar resultaten från den senaste undersökningen "Svenskarna och AI", som ger en inblick i hur allmänheten ser på AI och dess framtid. Vi diskuterar vikten av att svenska företag och organisationer inte bara fokuserar på teknologin bakom AI, utan också hur de kan utvinna verkligt värde. Det handlar inte bara om att samla in data, utan att förstå och tillämpa denna kunskap för att skapa nya möjligheter och konkurrensfördelar. Länkar: Anders på LinkedIn ⁠MyAI⁠ - portal för use case och ai-information Fri onlinekurs: ⁠Starta din AI-resa⁠ Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på Youtube och LinkedIn, och anslut med Peter på ⁠LinkedIn⁠ eller ⁠Twitter⁠.
2023-10-27 15:21 Podcast
Listen to this episode from AI för ledare och CxO:er on Spotify. I detta avsnitt välkomnar vi återigen Daniel Langkilde, medgrundare och VD för Kognic, till AI för ledare. Daniel, som är en passionerad förespråkare för maskininlärning och AI, delar med sig av sin vision och entusiasm för AI:s potential och framtid. Vi börjar med att diskutera varför Daniel är så positiv över AI och dess möjligheter. Han delar sina tankar kring Yun Le Cums arbete med "World Models" och ger oss en inblick i de spännande framsteg och tillämpningar vi kan förvänta oss i nära framtid. Vår "spåkula"-session utforskar var vi är på väg inom AI och teknologi. Daniel reflekterar över de senaste åren och hur landskapet förändrats sedan han senast var gäst i podden. Hur har Kognic utvecklats under denna tid, och vilka stora trender och förändringar vi sett i AI-världen. Vi dyker också in i entreprenörskapets och ledarskapets utmaningar och belöningar, särskilt inom AI och teknikbranscherna. Daniel delar sina erfarenheter och insikter om vad det innebär att bygga värdefulla företag i denna snabbt föränderliga sektor. Detta avsnitt är ett måste för alla som är intresserade av AI:s framtid, entreprenörskap, och de ledarskapsutmaningar som kommer med att navigera i en värld som ständigt drivs framåt av teknologisk innovation. Anslut dig till oss för en fascinerande diskussion med en av branschens ledande röster! Detta avsnitt spelades in i Augusti 2023. Länkar: Daniel på LinkedIn Mer om Kognic Alex Kendall - Frontiers of Embodied AI for Autonomous Drive (talk) Bok: Power and Progress Blogg: Why AI Will Save the World - Marc Andreessen Will Superintelligent AI End the World? - Eliezer Yudkowsky @ TED Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på Youtube och LinkedIn, och anslut med Peter på ⁠LinkedIn⁠ eller ⁠Twitter⁠.
Listen to this episode from AI för ledare och CxO:er on Spotify. Har du utvecklat policys och riktlinjer för dina medarbetare och din organisation när det kommer till användning av ChatGPT och generativ AI? I detta avsnitt försöker vi prata om varför vi måste ha det på plats. Gäst och expert är Mikael Satama Granberg. Mikael är advokat och ansvarig för MAQS branschområde Digital Business. Han bistår företag i frågor rörande teknik och digitalisering med fokus på på IT- och teknikrelaterade upphandlingar, outsourcing samt IT-avtal. Mikael har även omfattande erfarenhet av juridisk rådgivning kopplat till molntjänster, licensiering av mjukvara och immateriella rättigheter, integritets- och informationssäkerhetsfrågor, teknikdrivna förvärv och transaktioner. I dagens avsnitt pratar vi om vad du behöver tänka på och prata med din organisation om när det gäller användandet av t.ex. ChatGPT. Vi pratar om vikten av att förstå tjänsterna man använder och att vara helt säker på sina avtal. För vad händer när man skall byta tjänst? Och vem är ansvarig för att tjänsten är uppe? Vi pratar om data governance och varför svenska företag behöver investera mer i datasäkerhet. Länkar: Mikael på LinkedIn MAQS ENISA - The European Union Agency for Cybersecurity MyAI - portal för use case och ai-information Onlinekurs: Starta din AI-resa (Gratis) ChatGPT Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till peter.kurzwelly@ai.se. För mer information om AI Sweden, följ oss på Youtube och LinkedIn, och anslut med Peter på LinkedIn eller Twitter.
2023-06-20 12:11 Post Articles & Editorial
Listen to this episode from AI för ledare och CxO:er on Spotify. I detta SME-fokuserade avsnitt av 'AI för ledare' har vi nöjet att välkomna Astrid Sjögren, AI Change Agent på AI Sweden. Astrid spelar en viktig roll i att hjälpa små och medelstora företag (SME) att snabba på sin AI-transformation. I dagens avsnitt djupdyker vi i ämnet AI i SME-bolag. Vi diskuterar hur företag kan närma sig denna förvandling och undersöker sex nyckeldimensioner att beakta när man implementerar AI-strategier. Samtalet kretsar kring de specifika utmaningar och möjligheter som SME-bolag står inför i sin AI-resa. Vi pratar också om varför denna transformation är så avgörande för SME-bolag och deras framgång. I en värld som snabbt digitaliseras är det av yttersta vikt att förstå och anpassa sig till de möjligheter som AI erbjuder. Astrid erbjuder sin expertis och erfarenhet för att hjälpa oss att bättre förstå vad som krävs för att SME-bolag framgångsrikt skall kunna navigera i AI-landskapet. Länker: Astrid på LinkedIn MyAI - portal för use case och ai-information Mer om SME-projektet Onlinekurs: Starta din AI-resa (Gratis) Podd: AI-verkstan Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till peter.kurzwelly@ai.se. För mer information om AI Sweden, följ oss på Youtube och LinkedIn, och anslut med Peter på LinkedIn eller Twitter.

Attributes

Usecases & Inspiration, Ecosystem & Partners, Execution, Culture & Mindset, Organization, Vision & Strategy, Data, Competence & Expertise, Technology
Management & Leadership
Knowledgebase, Articles & Editorial
pages

Resources

2024-03-20 09:44 Podcast News
AI förändrar världen. Den tekniska utvecklingen innebär en transformation av samhället som påverkar allt från arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice, till vår konkurrenskraft. Sverige behöver maximera värdet av att använda artificiell intelligens. För att accelerera den utvecklingen har AI Sweden nu tagit fram en AI-strategi för Sverige. En AI-strategi för Sverige ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt fundament för beslutsfattare i alla sektorer. Målet är att katalysera åtgärder från ledare i regeringen, politiska partier, företag, offentlig sektor och akademi. I detta avsnitt berättar Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden, mer om varför kärnan i strategin utgörs av djärvt ledarskap med fokus på värdeskapande, tvärsektoriellt samarbete och kollektiva investeringar.
2024-02-28 18:35 Podcast News
My AI, den öppna plattformen för det svenska AI-ekosystemet, har nått 10 000 registrerade användare. Conny Svensson, Director of AI Adoption, på AI Sweden berättar i det här avsnittet om vad My AI är och varför man ska besöka plattformen om man jobbar i en organisation som vill använda artificiell intelligens för att skapa värde och nytta. Men det blir också ett samtal om vad som krävs för att lyckas med det, och varför det är viktigt att svenska organisationer är bra på att dela lärdomar med varandra.