En AI-strategi för Sverige by AI Sweden Podcast

AI förändrar världen. Den tekniska utvecklingen innebär en transformation av samhället som påverkar allt från arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice, till vår konkurrenskraft. Sverige behöver maximera värdet av att använda artificiell intelligens. För att accelerera den utvecklingen har AI Sweden nu tagit fram en AI-strategi för Sverige. En AI-strategi för Sverige ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt fundament för beslutsfattare i alla sektorer. Målet är att katalysera åtgärder från ledare i regeringen, politiska partier, företag, offentlig sektor och akademi. I detta avsnitt berättar Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden, mer om varför kärnan i strategin utgörs av djärvt ledarskap med fokus på värdeskapande, tvärsektoriellt samarbete och kollektiva investeringar.

Attributes

News