Generativ AI i Arbete: Strategier och ledarskap - Lisa Rythen Larsson, Strategist, Vink

Podcast by AI Sweden Podcast (tidigare AI för ledare och CxO:er) 93d ago update
Articles & Editorial
Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta poddavsnitt av AI Sweden podcast gästas vi av Lisa Rythen Larsson, business designer, business developer och strategikonsult på konsultbyrån Vink i Göteborg. I avsnittet fokuserar vi på användningen av generativ AI inom näringslivet, en teknik som snabbt utvecklas och blir alltmer tillgänglig för företag världen över. Lisa delar insikter om skillnaden mellan global och svensk syn på AI, varvid svenska företagsledare verkar vara mer försiktiga med att implementera AI i sina affärsmodeller. Lisa betonar vikten av att företag börjar utforska och implementera generativ AI för att förbli konkurrenskraftiga, med exempel på hur tekniken redan används för att förbättra kundupplevelser, automatisera innehållsskapande och förstå kunders beteenden bättre. Hon poängterar även hur viktigt det är med en tvärfunktionell ansats och att ledningsgruppen aktivt engagerar sig i AI-frågor för att lyckas med implementeringen. Sammanfattningsvis erbjuder avsnittet en djupgående diskussion om generativ AI:s roll i näringslivet, betydelsen av en strategisk och tvärfunktionell ansats till teknikimplementering, samt vikten av ledarskap och kompetensutveckling i arbetet med AI. Lisas breda erfarenhet och insikter ger enäÄä-- inblick i hur svenska företag kan navigera i den snabbt föränderliga världen av AI och innovation. Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på YouTube och LinkedIn, eller connecta med Peter på LinkedIn eller Twitter/X.

Attributes

Culture & Mindset, Organization, Vision & Strategy
Management & Leadership
Articles & Editorial
Creation
Generative AI