Inspiration: Hur kan informationsdriven vård och AI användas för resursoptimering i vården?

Post by Lorna Bartram 120d ago update
Knowledgebase
Inom ramen för innovationsmiljön Informationsdriven vård bjöd AI Sweden in till samverkansdagar den 22-23 november 2023 för att sprida kunskap om hur datadrivna arbetssätt och AI kan användas för att effektivt använda tillgängliga resurser och ge högkvalitativ vård till så många patienter som möjligt.

Nedan kan du ta del av intervjuer, panelsamtal och presentationer från dagarna.

Resursoptimering med hjälp av AI – Tre röster om artificiell intelligens i vården

Panelsamtal

Presentationer

Attributes

Health
Knowledgebase
}