Svenskarna och AI, nytt namn och ny co-host - Anders Thoresson, AI Sweden

Podcast by AI Sweden Podcast (tidigare AI för ledare och CxO:er) 170d ago update
Articles & Editorial
Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta avsnitt av "AI Sweden Podcast", som tidigare var känt som "AI för ledare", välkomnar vi Anders Thoresson som vår nya co-host. Anders, känd för sitt djupa intresse och breda kunskap inom teknik och digitalisering, kommer att ge oss nya insikter och perspektiv i vår diskussion om artificiell intelligens. I detta avsnitt dyker vi ner i den aktuella statusen av AI i Sverige. Vi utforskar resultaten från den senaste undersökningen "Svenskarna och AI", som ger en inblick i hur allmänheten ser på AI och dess framtid. Vi diskuterar vikten av att svenska företag och organisationer inte bara fokuserar på teknologin bakom AI, utan också hur de kan utvinna verkligt värde. Det handlar inte bara om att samla in data, utan att förstå och tillämpa denna kunskap för att skapa nya möjligheter och konkurrensfördelar. Länkar: Anders på LinkedIn ⁠MyAI⁠ - portal för use case och ai-information Fri onlinekurs: ⁠Starta din AI-resa⁠ Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på Youtube och LinkedIn, och anslut med Peter på ⁠LinkedIn⁠ eller ⁠Twitter⁠.

Attributes

Articles & Editorial