link

Resource for Sveriges Radio

Policy för användning av generativ AI på Sveriges Radio

File (PDF, Word, PPT, etc) by Sveriges Radio 188d ago update
Ethics & SustainabilityPolicies & Guidelines
Sveriges Radio utforskar aktivt hur vi med hjälp av AI kan förstärka vårt erbjudande gentemot publiken och effektivisera vår verksamhet. AI och automation används sedan flera år tillbaka för bl a poddrekommendationer och nyhetskurering. Nu lanseras kraftfulla generativa AI-modeller där vi ser stora möjligheter och betydande risker – publicistiska, juridiska och säkerhetsmässiga – för Sveriges Radio. Teknologierna finns både i nya externa tjänster och i ökande grad i system som redan används i vår dagliga medieproduktion.

Detta är företagsövergripande riktlinjer för AI-genererat innehåll och användning av generativa AI-modeller på Sveriges Radio. Riktlinjerna gäller användning av generativ AI i hela verksamheten – denna första version har fokus på det publicistiska och kommer att kompletteras löpande utifrån fler verksamhetsbehov. Policyn är framtagen av AI-rådet och beslutad av VD (2023-07-06).

Attributes

Ethics & Sustainability, Policies & Guidelines
Creation
Generative AI