link

Resource for Utforskare

Gå från PoC till PoV, eller från teknik till värde!

Text by Utforskare 288d ago update

Gå från PoC till PoV, eller från teknik till värde!

I utforskarfasen är en av de vanligaste riskerna att man fastnar i det som skämtsamt kallas PoC kyrkogården. Du kanske undrar vad en PoC är, det betyder Proof of Concept, och är ofta ett tekniktest. Man testar ofta om man kan få ut den data man behöver, om det är bra kvalitet och tillräcklig mängd, man testar också om man kan träna en modell, vilken typ av teknisk plattform och arkitektur som krävs. Det här är ofta ganska intressant, billigt och riskfritt eftersom det inte riktigt påverkar något. Detta är såklart viktigt för att lära sig om teknikens möjligheter och begränsningar men det är ofta ibland långt från verksamhetsvärde. Vilket problem löser det, löser det "rätt" problem? Hur ska det tas i drift? Hur påverkar det existerande processer och de roller som finns  i dem? Hur ska det här införas och förvaltas?

Istället behöver man börja genomföra PoV projekt, Proof of Value, dessa piloter utgår från det värde som det ska ge till verksamheten, kunden eller en anställd. En del av det kan vara att testa tekniken, men det innefattar också en massa fler saker som är kopplade till verksamheten. När man genomfört dessa piloter så har man alla svar man behöver för om man ska gå vidare och sätta det i produktion eller inte för man har validerat värdet. Något som verksamheten förstår och som kan planeras och budgeteras för.

Detta är ett viktigt skifte i hur man angriper AI projekt i denna fasen för att vi ska gå till att börja skapa värde i produktion genom att lösa riktiga problem och inte hantera AI som ett IT-projekt. Då är man på väg att ta steget till att bli utövare.