link

Resource

Instruktioner till kompassen

Text by Conny Svensson 290d ago update

Instruktioner till kompassen

Syftet med AI-kompassen är att primärt hjälpa organisationer men även indirekt individer att öka sina AI-mognad. Genom ökad AI-mognad så kan verksamheter dra mer nytta med AI och skapa skalbart och hållbart värde. AI-kompassen är därmed i första hand uppbyggd utifrån var er organisation befinner sig i mognadstrappan, detta för att kunna erbjuda mest relevant stöd och innehåll i varje fas. 

Varje steg innehåller relevanta verktyg, resurser och kunskapsmaterial för att kunna ta sig an de utmaningar som man förväntas ha på den nivån, men också för att driva ett agerande till att ta sig vidare till nästa steg. Målet ät alltid att utveckla sig och ta sig vidare på trappan. 

Det kan ta lång tid, ibland flera år, att ta sig vidare från ett steg till ett annat. Det materialet som kompassen innehåller är designat speciellt för att minimera den tiden och ta bort så många hinder och utmaningar som möjligt. Men det är alltid ni i er organisation som avgör hur stor er ambition är med AI-resan och hur snabbt ni vill resa.

Likt Nils van der Poels guide till hur man blir bäst i världen på skridskor från hans egna dokumenterade erfarenhet, är kompassen byggd på material och erfarenheter från både svenska men även internationella organisationers AI-resor. 

Tillsammans lär vi oss hur vi gör detta så att alla inte behöver göra om samma misstag och att vi snabbare kan skapa värde med AI och nå högre resultat än tidigare.