link

Resource for Jönköpings Kommun

Inriktning för användning av artificiell intelligens i Jönköpings kommun

File (PDF, Word, PPT, etc) by Jönköpings Kommun 278d ago
Öka kunskapen och användningen av artificiell intelligens

Syftet med inriktningen är att öka kunskap om och använda artificiell intelligens (AI) som en del i kommunens utveckling. Jönköpings kommun vill dra nytta av AI där det är möjlig.

Denna inriktning anger förutsättningar och principer för Jönköpings kommuns utveckling i en tid då artificiell intelligens är en samhällsfaktor.

Arbetet med AI är en del i Jönköpings kommuns digitaliseringsarbete och integreras med övrig styrning och utveckling i kommunen. Stadskontoret ska formalisera en AI-grupp på kommunkoncernsnivå som kan driva, leda, företräda och följa upp arbetet.

Inriktning är ett tillägg till digitaliseringsstrategin, som fastställdes av kommunfullmäktige 2018- 06-20, och tar fasta på uppdraget i Vision 2030.

Attributes

Vision & Strategy