Tips för att börja din AI-resa - Gemensamma lärdomar från Kraftsamlingens utvecklingsprojekt

Text by Lär dig mer om AI - kom i gång 1y ago update
Knowledgebase

Tips för att börja din AI-resa - Gemensamma lärdomar från Kraftsamlingens utvecklingsprojekt

Sedan hösten 2022 har åtta projekt från Vinnovas första utlysning av “Starta er AI-resa” varit i gång och som under projekttiden samlats för att diskutera och dela framgångar och utmaningar. Det finns några råd och tips att hämta från dessa projekt till de organisationer som planerar sina första steg på resan: 

  • Utgå från faktiska behov
  • Förankra projektet i hela organisationen
  • Sprid kunskap om projektet internt
  • Ta höjd för att vardagen finns kvar
  • Se till att lära från projektet
  • Fånga alla nya idéer som projektet skapar

Här kan du läsa hela artikeln och få  mer information om vad som är viktigt att tänka på kring respektive område ovan.

Attributes

Knowledgebase