SENSUSCIRKEL: Bli bra på att sätta betyg med artificiell intelligens!

Post by Erik Josefsson 199d ago update
Arbetar du som lärare? Eller ska snart börja? Brinner du för rättvisa, likvärdiga och rättssäkra betyg? Undrar du hur man använder artificiell intelligens i en traditionell skolmiljö med avseende på prov, läxor och klassrumsundervisning? Är du lite stressad av att artificiell intelligens på internet verkar kunna både konstruera, klara och rätta prov på gymnasienivå?

Välkommen till en studiecirkel om betygsättning med artificiell intelligens! Vi läser två utvalda böcker om betygsättning, prov och arbetsuppgifter och lär oss om betygssystemets historia, funktion och utveckling. Böckerna innehåller även uppgiftsspecifika bedömningsmatriser och andra konkreta exempel på hur man som lärare tar reda på vad eleverna kan. Sen delar vi med oss av våra erfarenheter med dom verktyg med artificiell intelligens vi har använt eller funderar på att använda och pratar med varandra om läroplanens intentioner och krav vad gäller användningen av artificiell intelligens i skolan.

Böckerna vi kommer att läsa och diskutera är "Betygssättning: en handbok" och "Prov och arbetsuppgifter: en handbok", båda författade av Anders Gustavsson, Per Måhl och Bo Sundblad. Boken inhandlar du själv innan cirkeln startar.

Arrangemangsnummer: 201884

Attributes

Training / Learning
}