Råd och tips från början på en AI-resa

Post by Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle 1y ago update
Articles & Editorial
Vinnova har just öppnat senaste utlysningsrundan av Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle. Det är en utlysning som vänder sig till kommuner och organisationer i civilsamhället, med möjlighet att söka upp till 600000 kronor i finansiering till ett första AI-projekt.

Sedan i höstas är åtta projekt från senaste utlysningen av Starta er AI-resa igång, och från de projekten går det att hämta några råd och tips för de organisationer som planerar sina första steg på resan:

Utgå från verksamhetens faktiska behov

Just nu får artificiell intelligens stor uppmärksamhet, driven inte minst av generativa AI-modeller som ChatGPT som kan chatta och Midjourney som skapar bilder. Men när ni funderar på vad som är ett bra första AI-projekt för er organisation, utgå inte från vad tekniken gör möjligt. Fundera istället på vad verksamheten behöver. Ett bra AI-projekt tar sig nämligen an faktiska behov, eftersom det är genom att ta sig an faktiskt behov och lösa riktiga problem som AI kan skapa nytta.

Och behöver ni inspiration, snegla på vad andra gör! På MyAI finns gott om exempel på hur svenska organisationer använder artificiell intelligens som ett verktyg.

Säkra tillgången till data

Det är inte ovanligt att tillgången till data blir en stötesten i många AI-projekt. Det kan handla om persondata, där GDPR blir en utmaning. Eller om data som finns i system som inte går att komma åt. Eller om att det inte finns tillräckligt mycket data. Eller något annat. För att inte fasta här, ta med datafrågan tidigt i projektplaneringen och låt tillgången delvis vara med och styra vilket som blir ert första projekt.

Förankra projektet i hela organisationen – inklusive ledningen

Ett framgångsrikt AI-projekt behöver förankras och involvera många delar av organisationen. För det första måste ledningen vara med på tåget. Många gånger förändras befintliga processer eller metoder när man börjar använda AI som ett verktyg – och då är det viktigt att exempelvis ledande tjänstepersoner och beslutsfattare är införstådda med vad som händer. Men det handlar också om att avsätta de resurser som behövs för ett lyckat arbete.

Och även om projektidén ska utgå från verksamhetens behov krävs det förutom god kännedom om den egna verksamheten andra kompetenser också. En uppenbar är det specifika AI-kunnandet, en annan är juridik. Och givetvis slutanvändarna, de som kommer att påverkas allra mest. 

Så se till att involvera alla personer som kommer att vara en del av projektet så tidigt som möjligt. Det är ett sätt att jobba runt potentiella problem innan de uppstår. Det kan till exempel handla om tillgång till data. Finns den hos en extern leverantör, vet ni att den går att komma åt? Och om den data ni behöver för er tillämpning innehåller personuppgifter, vad säger organisationens jurister om det? Och vad behöver användarna?

Sprid kunskap om projektet bland kollegorna

Kraften i vissa typer av artificiell intelligens skapar ibland en oro, till exempel om vad som kommer att hända med de egna arbetsuppgifterna på både kort och lång sikt. Se därför till att berätta om projektet för de kollegor som skulle kunna påverkas om lösningen faktiskt skulle användas i praktiken. Och kom ihåg att det inte bara är ett sätt att lugna, utan att också få värdefull input till projektet för att bättre förstå behoven!

Ta höjd för att vardagen kommer att kräva er uppmärksamhet

Att driva ett innovationsprojekt parallellt med ordinarie arbetsuppgifter blir lätt en utmaning. Om möjligt planera in lite luft i projektet, så att det finns tid att hantera brandkårsutryckningar i den löpande verksamheten utan att det drabbar AI-projektet. Ett sätt är att inte starta med ett för omfattande AI-projekt. Ju mer avgränsad tillämpning, desto bättre.

Skapa förutsättningar för att lära av projektet

Få AI-projekt är friktionsfria. Särskilt inte det allra första. Det kommer givetvis skapa frustration när saker och ting tar längre tid än man önskar, eller när det dyker upp tekniska hinder man inte hade förutspått. Men påminn er då om att detta är första steget på ett nytt lärande. Om ni redan från början skapar förutsättningar för att samla in och sprida de erfarenheter ni gör under resans gång ökar sannolikheten för att projektet som helhet bli lyckat och värdefullt även om det tekniska slutresultatet inte blir vad ni i förväg ser framför er.

Och dela gärna med andra! Ett sätt är att bidra till exempelsamlingen på MyAI.

Fånga upp alla nya idéer ni får

Att på egen hand själv börja jobba med AI, att ta steget från att läsa om tekniken till att faktiskt använda den, leder ofta till många nya idéer om hur den skulle kunna skapa nytta i verksamheten. Glöm inte att dokumentera alla nya idéer ni får så att ni kan jobba vidare med dem senare!

Attributes

Usecases & Inspiration, Execution, Organization, Vision & Strategy
Civil Society, Municipality
Articles & Editorial