AI-användning i företag och offentlig sektor

Weblink by SCB - Statistikmyndigheten 350d ago update
Research & Reports
Mellan 2019 och 2021 ökade AI-användningen både bland företag, med 1,1 procentenheter, och i den offentliga sektorn, med 4,1 procentenheter. I båda sektorerna är det bland medelstora enheter som ökningen varit störst. Det är dock stora företag och offentliga enheter som använder AI i störst utsträckning.

SCB har vid två tillfällen genomfört mätningar av användningen av artificiell intelligens (AI) i Sverige. Frågor har inkluderats i flera undersökningar för att fånga såväl AI-användning som utgifter för AI-baserad hård- och mjukvara samt forskning om AI. Denna rapport fokuserar på upptaget av AI-teknik i företagssektorn och den offentliga sektorn under 2019 och 2021.

För både företagssektorn och den offentliga sektorn kan AI-upptaget övergripande beskrivas med andelen enheter som uppger att de använt AI. Under 2019 använde cirka 5,4 procent av företagen AI i sin verksamhet. AI-användning var vanligast bland stora företag där andelen uppgick till cirka 29,7 procent. Till 2021 hade andelen företag som använde AI ökat med omkring 1,1 procentenheter totalt till 6,5 procent. Störst var ökningen bland medelstora företag där andelen ökade från cirka 9,1 procent 2019 till omkring 13,5 procent 2021. I den offentliga sektorn uppgick andelen enheter som använde AI under 2019 till knappt 22,5 procent. Till 2021 hade andelen ökat med cirka 4,1 procentenheter till 26,6 procent.

Attributes

Research & Reports
}