chatGPT special: Om vad vi kan göra med chatGPT. Och vad det betyder för våra roller - Fredrik Ahlgren, universitetslektor på Linnéuniversitetet

Podcast
add_circle_outline 2023-01-09
I det här avsnittet av AI för CxO:er träffar vi Fredrik Ahlgren, universitetslektor i datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet. Fredrik har lång erfarenhet av forskning och undervisning samt från att arbeta med industrin.

I detta avsnitt pratar vi om chatGPT, ett verktyg som har blivit mycket populärt på kort tid. Vi diskuterar vad chatGPT är, varför det har blivit så populärt och vad man kan göra med det. Vi lyfter också frågor som vad alla pratar om när de pratar om chatGPT och varför det har fått så många användare på så kort tid.

Attributes

Data, Technology, Vision & Strategy, Organization, Usecases & Inspiration, Execution, Ecosystem & Partners, Culture & Mindset, Competence & Expertise
Media, Civil Society, Health, Information Technology, Municipality
Management & Leadership, Marketing & Communications, Engineering, Research & Development, Operations, Human Resources, Innovation
Knowledgebase, Tools & Methods, Articles & Editorial
GAN, NLP, Machine Learning, Transformer