AI-förmågor

Linked Resource by Lär dig mer om AI - kom i gång 1y ago update
Knowledgebase (Original: Content)
AI ger oss nya verktyg som kan användas för att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens och som tidigare inte var tillgängliga med traditionell teknik. Dessa gör det möjligt att automatisera uppgifter som tidigare krävde mänsklig inblandning, vilket leder till nya sätt att skapa applikationer som stödjer våra medarbetare och effektiviserar samt ökar kvaliteten på deras arbete.

Verktygslådan omfattar ett brett område med många olika tekniker och AI algoritmer, men kan delas in i ett antal förmågor som beskriver vilken typ av arbete tekniken kan utföra, precis som vi människor har förmågor att göra olika saker. Genom att förstå AI utifrån dessa förmågor kan vi tänka på användningsområden för tekniken utan att behöva vara tekniskt insatta eller bekanta med alla de tusentals mjukvaror och applikationer som finns. När du ska använda detta i din verksamhet försök fundera på vilka förmågor som krävs för att utföra vissa arbetsmoment både i beslutsfattandet men även agerande. 

Man kan dela in dessa förmågor i 4 större grupper:

Känn av världen

Förstå världen

Kontrollera världen

Skapa världen

Alla dess förmågor kan förstås också kombineras för att skapa än mer avancerade, innovativa och användbara lösningar på olika problem och utmaningar. Men vi kan ibland också skapa stort värde med de enklaste tekniker genom att matcha ett stort behov med en välfungerande lösning. Förhoppningsvis har förmågeperspektivet gett dig en större förståelse av vad AI kan göra och nya idéer om hur ni kan använda AI i er verksamhet.

Attributes

Knowledgebase