AI-förmågor

Page by Conny Svensson 1y ago update
Tools & Methods
AI ger oss nya verktyg som kan användas för att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens och som tidigare inte var tillgängliga med traditionell teknik. Dessa gör det möjligt att automatisera uppgifter som tidigare krävde mänsklig inblandning, vilket leder till nya sätt att skapa applikationer som stödjer våra medarbetare och effektiviserar samt ökar kvaliteten på deras arbete.

Verktygslådan omfattar ett brett område med många olika tekniker och AI algoritmer, men kan delas in i ett antal förmågor som beskriver vilken typ av arbete tekniken kan utföra, precis som vi människor har förmågor att göra olika saker. Genom att förstå AI utifrån dessa förmågor kan vi tänka på användningsområden för tekniken utan att behöva vara tekniskt insatta eller bekanta med alla de tusentals mjukvaror och applikationer som finns. När du ska använda detta i din verksamhet försök fundera på vilka förmågor som krävs för att utföra vissa arbetsmoment både i beslutsfattandet men även agerande. 

Man kan dela in dessa förmågor i 4 större grupper:

Känn av världen

Förstå världen

Kontrollera världen

Skapa världen

Alla dess förmågor kan förstås också kombineras för att skapa än mer avancerade, innovativa och användbara lösningar på olika problem och utmaningar. Men vi kan ibland också skapa stort värde med de enklaste tekniker genom att matcha ett stort behov med en välfungerande lösning. Förhoppningsvis har förmågeperspektivet gett dig en större förståelse av vad AI kan göra och nya idéer om hur ni kan använda AI i er verksamhet.

Attributes

Vision & Strategy
Tools & Methods
pages

Resources

2022-10-06 16:01 Post
En av de mest kända förmågorna inom AI är seende, eller vision, där datorer kan analysera bilder och videor för att identifiera objekt, mönster och ansikten. Denna förmåga används exempelvis inom självkörande bilar för att upptäcka och identifiera trafikskyltar och fotgängare.

Visuell AI kan bland annat användas för:
- bearbeta visuell data och klassificera, spåra eller känna igen objekt
- förstå semantik i bilder och video-sekvenser som bland annat används för självkörande fordon eller för analys av medicinska bilder (diagnos), eller identifiera känslor i ansikten
- bildbearbeting (filterappar och Photoshop-tjänster med mera) 
- visuell testning av mjukvara för att hitta buggar
- 3D-rekonstruktion

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3.
Promten: Illustration of AI understanding images of trees. Be simplistic and use calm colors.

2022-10-06 16:22 Page
Hörsel är en annan förmåga som AI kan ha, där datorer kan transkribera tal till text eller identifiera ljud och ljudkällor. Detta används exempelvis inom röststyrning av enheter som mobiltelefoner och smarta högtalare.

Audiell AI kan bearbeta och analysera audiella signaler och ljud. 

Detta kan användas för:
- ljudigenkänning
- röstgenerering
- tal till text
- musikalisk kunskap
- bedömning av ljudlikhet
- käll-separering
- ljudbaserad stämningsanalys

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3. 
Promten: Illustration of audiowaves with calm colors

Read more
2022-10-06 16:28 Page
En av de mest använda förmågorna inom AI är språk, där datorer kan översätta mellan olika språk och förstå naturligt språk för att svara på frågor eller ge rekommendationer. Denna förmåga används inom exempelvis chatbots och personliga assistenter.

Språkmodeller kan förbättra alla typer av språkteknologiska tillämpningar för svenska texter och vara till användning både inom forskningen och den privata och offentliga sektorn.

Den kan användas för:
- översättning
- textklassificering
- analys av stämning
- enhetsigenkäning
- semantisk relationsextraktion
- konversationssystem

Här kan du hitta relaterade use cases: https://my.ai.se/usecases/13

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3. 
Promten: Illustration of an flow  of language data

Read more
2022-10-06 16:30 Page
AI kan användas inom robotik för att skapa autonoma robotar som kan utföra uppgifter själva, exempelvis inom industri eller sjukvård. AI kan analysera, tyda och lära från data som representerar fysiska system och kontrollera dessa. 

Exempel på användningsområden är olika tillämpningar i gruvindustrin, vid inspektionen av åldrande infrastruktur, inspektionen av flygplan och vindkraftverk, i autonoma flyg- och markfordon, på biomimetiska robotar för säkerhet och övervakning och på rymdrobotik.

Kan användas för:
- planering av rörelsemönster
- HD kartläggning och orientering
- kontrolloptimering
- samarbetsrobotik/samverkan robot människa
- avancerade drönare
- rörlig robotik
- användarapassad styrautomation

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3. 
Promten: illustration of a small service robot

Read more
2022-10-06 16:39 Page
AI kan också användas för att bearbeta stora mängder data och hitta mönster och relationer eller anomalier. Dessa kan sedan användas för att komma till insikt om nya möjligheter och lösningar som annars kan vara svåra att identifiera. Det kan leda till innovation och nya sätt att lösa problem och utveckla verksamheter.

Kan användas för:
- segmentering och klustring
- anomali/avvikelsedetektion
- korrelationsanalys
- kausal slutledning
- associationsanalys

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3. 
Promten: Illustration of clustering of data, not too many colors and with white background

Read more
2022-10-06 16:42 Page
Prediktion handlar om att använda AI för att förutsäga vad som kommer hända i framtiden baserat på data och tidigare händelser. Genom att använda olika tekniker inom AI kan man analysera stora mängder data och hitta mönster som ligger till grund för prognoser av framtida tillstånd eller sannolikhet av händelser.

Kan bland annat användas för:
- förutsägelse tidsserier
- sammanhangsbaserad förutsägning

Exempel på användningsfall:
https://my.ai.se/projects/37

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3.
Promten: Illustrate in a simple way how AI can predict water flows on a map

Read more
2022-10-06 16:46 Page
Optimering är en annan förmåga inom AI, där datorer kan hitta optimala lösningar på problem med hjälp av algoritmer och maskininlärning. Detta kan användas inom exempelvis logistik och produktion för att minska kostnader och öka effektivitet.

Kan användas för:
- samarbetande multi-agent-system
- logistikplanering
- planering och schemaläggning

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3.
Prompten: Illustrate a graph that shows optimization compared to previous data

Read more
2022-10-06 16:49 Page
AI kan också användas för att skapa nya saker baserat på enkla instruktioner eller exempel från en användare. Det finns idag en uppsjö av nya program och tjänster som genererar texter, bilder, musik och animationer.

Det verktyg jag har använt för att generera bilderna till dessa kategorier är ett lättillgängligt exempel.

Bilden är genererad med hjälp av DALLE-3.
Promten: lIlustrate the generative side of AI. Be simplistic and use calm colors.

Read more