AI Öst

Oscar Spaak

Group Members Only
35d ago update
GPT4 Genererade guidlines utifrån WS anteckningar.
V.01 2024-03-13
Syfte och Inverkan:

 • Målsättning: Vi strävar efter att göra AI tillgängligt för alla och att främja en djupare förståelse för AI:s etiska aspekter. Vårt syfte är att skapa en plattform där AI-entusiaster kan mötas och samarbeta.
 • Unikhet: Vi undviker att duplicera befintliga initiativ och strävar efter att identifiera och fylla unika behov inom AI-ekosystemet.

Medlemskap och Målgrupp:

 • Inkludering: Vi välkomnar medlemmar från alla sektorer och bakgrunder för att skapa en mångfacetterad och rik AI-gemenskap.
 • Fokuserad Diversitet: Vi upprätthåller en balans mellan att vara öppna och inkluderande samt att säkerställa att våra aktiviteter och engagemang är relevanta och effektiva.

Engagemang och Aktiviteter:

 • Variation och Anpassning: Vi anordnar en mångfald av aktiviteter, både fysiska och digitala, för att möta våra medlemmars olika intressen och behov.
 • Medlemsdrivet Innehåll: Medlemmarna uppmuntras att bidra med idéer och leda initiativ som berikar vårt nätverk och främjar kollektivt lärande.

Struktur och Inkludering:

 • Organisatorisk Flexibilitet: Vi kombinerar formella strukturer med gräsrotsinitiativ för att skapa en dynamisk och responsiv gemenskap.
 • Aktivt Deltagande: Vi värdesätter och uppmuntrar aktiva bidrag från alla medlemmar för att främja en levande och engagerad gemenskap.

Utmaningar och Möjligheter:

 • Problemlösning: Vi erkänner och adresserar aktivt utmaningar inom AI-adoption och strävar efter att utnyttja regionala styrkor för att övervinna dessa.
 • Innovation genom Samarbete: Vi främjar samarbete och delat lärande som verktyg för att möta och omvandla utmaningar till möjligheter.

Styrning och Hållbarhet:

 • Transparent Finansiering: Vi etablerar en hållbar ekonomisk modell som är transparent och anpassad till våra medlemmars behov och nätverkets mål.
 • Ansvarstagande Ledning: Vi engagerar medlemmar i styrningen och utvecklingen av AI Öst för att säkerställa att nätverket reflekterar och tjänar hela vår gemenskap.

Attributes

Culture & Mindset, Organization
group

Members

}