European Commission

Public Sector
162d ago update
The Commission helps to shape the EU's overall strategy, proposes new EU laws and policies, monitors their implementation and manages the EU budget. It also plays a significant role in supporting international development and delivering aid.
local_activity

Upcoming Events

This Public Sector has no planned upcoming events.
pages

Resources

Dessa standardavtalsklausuler har utarbetats för offentliga organisationer som vill upphandla ett AI-system som utvecklats av en extern leverantör. Dessa standardklausuler är baserade på de standardklausuler för upphandling av algoritmiska system som utvecklades av Amsterdams stad 2018 (https://www.amsterdam.nl/innovatie/digitalisering-technologie/algoritmen-ai/contractual-terms-for-algorithms/).

De standardavtalsklausuler som presenteras baseras i stor utsträckning på de krav och skyldigheter för AI-system med hög risk som ingår i avdelning III i förslaget till förordning om artificiell intelligens* (rättsakten om artificiell intelligens). Detta förslag är föremål för pågående förhandlingar, så klausulerna kommer att behöva ses över för att ta hänsyn till eventuella ändringar och helt anpassa dem till den slutliga förordning som antas av rådet och Europaparlamentet.

2023-06-22 11:10 Weblink Research & Reports
Following the AI Roadmap suggestions for concrete activities aimed at aligning EU and U.S. risk-based approaches, a group of experts engaged to prepare an initial draft AI terminologies and taxonomies. A total number of 65 terms were identified with reference to key documents from the EU and the U.S.

Our Specialities

Accounting & Finance, Legal & Compliance, Management & Leadership
}